Wycieczka do Warszawy

W dniu 14 czerwca 2014 roku członkowie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” zorganizowali dla swoich podopiecznych wycieczkę do Warszawy. W programie było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz udział w Festiwalu Nadziei na Stadionie Pepsi Arena (Stadion Legi).

ZAPROSZENIE na szkolenie „Zbiórki publiczne wg nowej ustawy”

Logo-inkubator

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:

26.06.2014 r. w godzinach 9:30 – 14:00
27.06.2014 r. w godzinach 9:30 – 14:00

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

  • Regulacje prawne dotyczące zbiórek publicznych
  • Rodzaje zbiórek publicznych
  • Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
  • Przygotowanie zbiórki publicznej
  • Koordynowanie zbiórki publicznej
  • Współpraca z partnerami podczas zbiórek publicznych

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inkubatora Trzeciego Sektora w Częstochowie, Al. Wolności 44.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: marzena.radecka1@wp.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 23.06.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności - Europejski Fundusz Społeczny

„Zbiórki publicznej według nowej ustawy”

W dniach 26 i 27 czerwca odbyło się szkolenie nt. „Zbiórki publicznej według nowej ustawy”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Program obejmował następujące zagadnienia:

 1. Regulacje prawne dotyczące zbiórek publicznych
 2. Rodzaje zbiórek publicznych
 3. Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
 4. Przygotowanie zbiórki publicznej
 5. Koordynowanie zbiórki publicznej
 6. Współpraca z partnerami podczas zbiórek publicznych