Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 27.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30
• 28.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia: 1. Prawo a wolontariat (prawa i obowiązki wolontariusza w tym kwestia ubezpieczeń) 2. Indywidualny program wolontarystyczny – zarys 3. Rekrutacja wolontariuszy 4. Motywowanie

Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al. Wolności 44 w Częstochowie

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej AGAPE w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: swpagapemarianka@go2.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 26.11.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na szkolenie 27-28.11.2014

ZAPROSZENIE

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt.„Zarządzanie NGO” Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 18.11.2014 r. w godzinach 10.00-14.30
• 19.11.2014 r. w godzinach 10.00-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:
1. Prezentacja aktualnej sytuacji sektora obywatelskiego w Polsce i w regionie
2. Podstawowe akty prawne regulujące zasady działalności NGO w Polsce,
3. Omówienie podstawowej dokumentacji organizacji,
4. Obowiązki i odpowiedzialność prawna członków władz.

Continue reading