Podziel się jajkiem z BEZDOMNYMI

Podziel się jajkiem i złóż życzenia Bezdomnym. Uwaga! Nie „robimy sobie jaj” – sprawa jest jak najbardziej poważna: JAJKA można przynosić (przez dwa tygodnie) pod (znany pomagającym) adres: Al.Wolności 44 (Dom Księcia), Częstochowa od 14.03 do 25.03 (Wlk Pt) w g.8:00-16:00.

Zostaną dostarczone i spożytkowane (również podczas Śniadania Wielkanocnego) w Domach dla Bezdomnych w Lubojence i Mariance Rędzińskiej pod Cz-wą. Mile widziane załączniki (kartki świąteczne) w postaci życzeń dla Osób Bezdomnych:-)

Ku pokrzepieniu serc!

Zachęca Sylwia Warmus – aktorka Teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie

11537890_926747987443879_1459158414101178525_o

Zaproszenie na szkolenie

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wraz z naszymi partnerami Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszamy na Przyśpieszony kurs działalności ekonomicznej z elementami zarządzania finansowego”.

Na 2 dniowym kursie zapoznacie się Państwo z następującymi zagadnieniami:

  • Zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
  • Planowanie finansowe z wykorzystaniem min. narzędzia Prove it PL!
  • Odpowiedzialność za zarządzanie finansami organizacji.
  • Sprawozdawczość finansowa organizacji.

Szkolenia prowadzone będą przez Karolinę Cyran-Juraszek oraz Waldemara Żbika (w Częstochowie), Mariusza Tywoniuka (w Lublinie), Waldemara Weihsa (we Wrocławiu)

Do wzięcia udziału w kursie zachęcamy osoby zajmujące się wspomnianymi obszarami działalności lub planujące rozwój w tym kierunku (członkowie zarządów, menedżerowie, księgowi).

Kurs będzie również okazją do poznania w praktyce narzędzi do planowania i zarządzania finansami (Prove it PL!). W związku z tym prosimy o zabranie ze sobą na szkolenie przenośnego komputera.

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenia w następującym terminie:

 7-8 kwietnia 2016 w Częstochowie – zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca br.

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zapewniamy także zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Współorganizatorami szkoleń są organizacje współtworzące WRZOS:

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w Częstochowie

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP w Lublinie

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu

Formularz zgłoszeniowy proszę wypełnić i przesłać na adres: santiago.garcia@wrzos.org.pl w terminach wskazanych powyżej.

Szczegółowy program szkolenia

Serdecznie zapraszamy!

wrzos-logo

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy szczególnie do udziału w warsztatach tematycznych (II dzień Konferencji) skupionych wokół wybranych zagadnień zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się w siedzibach organizacji członkowskich KAFOS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; a.kruczek@kafos.org.pl
  • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; azak@slaskie.pl

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, prosimy zamieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym lub też zgłosić telefonicznie do organizatora.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Skierowana jest do osób z niepełnosprawnością oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką osób z niepełnosprawnością.

Do pobrania:

Program
Formularz zgłoszeniowy

KAFOS-LOGO-ret-2