Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy

0 Comment


Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 27.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30
• 28.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia: 1. Prawo a wolontariat (prawa i obowiązki wolontariusza w tym kwestia ubezpieczeń) 2. Indywidualny program wolontarystyczny – zarys 3. Rekrutacja wolontariuszy 4. Motywowanie

Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al. Wolności 44 w Częstochowie

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej AGAPE w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: swpagapemarianka@go2.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 26.11.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na szkolenie 27-28.11.2014

Scroll Up