Centrum Wolontariatu

Od 1 marca 2017 r. Centrum Wolontariatu Agape prowadzi działalność w Częstochowie przy ul. Piłsudskiego 41/43(wejście od ul. Piotrkowskiej).