Laureaci Konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu

Podczas XII Gali Częstochowskiego Wolontariatu, która miała miejsce 11 grudnia br. w Filharmonii Częstochowskiej został rozstrzygnięty konkurs Barwy Częstochowskiego Wolontariatu.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Kategoria I – Wolontariat do 25 roku życia

Laureaci to:

1. Maria Szyda zgłoszona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

2. Anita Magiera zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju.

3. Marta Głąb zgłoszona przez Fundację dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II.

Kategoria II – Wolontariat powyżej 25 roku życia 

Laureaci to:

1. Ewa Binek zgłoszona przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.

2. Teresa Sirek zgłoszona przez Stowarzyszenie „TACY SAMI”.

3. Katarzyna Ormańczyk zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka”.

4. Tadeusz Traczyk zgłoszony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”.

Kategoria III – Koordynator wolontariatu

Laureatem został Bartosz Karczewski zgłoszony przez Fundację Oczami Brata.

Kategoria IV – Wolontariat grupowy 

Laureatami konkursu została Grupa Wolontariuszy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.

Kategoria V – Wolontariat międzynarodowy

Laureatami zostali wolontariusze z prowincji Foggia z południa Włoch, którzy od października tego roku
pracują w Ośrodku Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci przy ul. Michałowskiego w Częstochowie: Vanessę Constantino, Fabrizio Di Candia, Giuseppe Santoro oraz Simonę D`Alessandro.

Kategoria VI – Przyjaciel wolontariatu 

Tytuł przyjaciela Wolontariatu za całokształt działalności na rzecz ludzi doświadczających ubóstwa i bezdomności otrzymał Ksiądz Biskup doktor Andrzej Przybylski.

Uroczystości towarzyszył występ zespołu IMPAST.

  

 

Zaproszenie na „XII Galę Wolontariatu”

11 grudnia 2017 roku, o godz. 17:00 w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się XII Gala Częstochowskiego Wolontariatu. Uroczystości towarzyszyć będzie występ zespołu Impast oraz występ Jacka Pietrzaka – uczestnika programu „Mam Talent”.

Gali towarzyszy konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”, który jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście.

Udział w Gali jest nieodpłatny.

Osoba do kontaktu: Adrian Skrzypczak tel. 604 298 957

„Ku trzeźwości narodu”

4 listopada br. Domowy Kościół Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape” zorganizowali konferencję pt. „Ku trzeźwości narodu – odpowiedzialność Państwa, Rodziny, Kościoła i Samorządu” w ramach Kampanii Społecznej: „Nie piję, bo kocham”. Konferencja miała miejsce w Domu Ruchu Światło-Życie w Częstochowie.

W trakcie Konferencji poruszane były tematy w czterech modułach:

  1. Narodowy Program Trzeźwości
  2. Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość
  3. Odpowiedzialność Kościoła w trosce o trzeźwość
  4. Odpowiedzialność państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość.

Jednym z prelegentów był dr Ryszard Majer – Senator RP.

Konferencja kierowana była do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los naszych rodzin, społeczności lokalnej i całego narodu, w szczególności do członków KWC, członków ruchów i stowarzyszeń, które dbają o trzeźwość, samorządowców i księży.

Konferencja „Ku trzeźwości narodu”

Domowy Kościół Archidiecezji Częstochowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „AGAPE” zapraszają na Konferencję: „KU TRZEŹWOŚCI NARODU – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA, RODZINY, KOŚCIOŁA I SAMORZĄDU”organizowaną w ramach Kampanii Społecznej: „Nie piję, bo kocham”. Konferencja odbędzie się w sobotę 4 listopada 2017 r. od godz. 9 do 16 w Domu Ruchu Światło-Życie w Częstochowie (ul. Dobrzyńska 112/114).
Continue reading

Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2017″

Centrum Wolontariatu Agape działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2017”.

Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy, na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście i regionie. Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród młodzieży, seniorów i osób aktywnych zawodowo.

Konkurs ma na celu pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność częstochowskich wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, pensjonariuszom domów pomocy społecznej. Angażują się w działalność świetlic środowiskowych, pomagają organizacją pozarządowym, pomagają zwierzętom, uczestniczą w zbiórkach publicznych w tym pomagają w zbieraniu żywności dla najbardziej potrzebujących.

Zgłoszenia nominowanych wolontariuszy, koordynatorów szkolnych kół wolontariatu przyjmujemy od organizacji pozarządowych, domów pomocy społecznej, placówek oświatowych, organizacji kościelnych i instytucji publicznych do dnia 15 listopada 2017 roku.

Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 11 grudnia 2017 roku.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wraz z opisem działalności wolontaryjnej nominowanego – prosimy o przesłanie na adres:

Centrum Wolontariatu Agape, ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa.

Osoba do kontaktu: Adrian Skrzypczak Tel. 604 298 957

Do pobrania:

FORMULARZ

Regulamin Konkursu

Zaproszenie na Spotkanie Prasowe

Serdecznie zapraszamy Spotkanie Prasowe zorganizowane w ramach Pikniku „Pieczenie Ziemniaka” inaugurującego Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych w woj. Śląskim, w tym w Częstochowie. Blisko 30 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych zrzeszonych w KAFOS bierze udział w akcji.

Continue reading