„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy szczególnie do udziału w warsztatach tematycznych (II dzień Konferencji) skupionych wokół wybranych zagadnień zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się w siedzibach organizacji członkowskich KAFOS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

 • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; a.kruczek@kafos.org.pl
 • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; azak@slaskie.pl

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, prosimy zamieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym lub też zgłosić telefonicznie do organizatora.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Skierowana jest do osób z niepełnosprawnością oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką osób z niepełnosprawnością.

Do pobrania:

Program
Formularz zgłoszeniowy

KAFOS-LOGO-ret-2

Wyniki konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu

KONKURS

Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2015

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KAPITUŁY X EDYCJI KONKURSU BARWY CZĘSTOCHOWSKIEGO WOLONTARIATU

IMG_3784

W dniu 26 listopada 2015 r. w siedzibie Centrum Wolontariatu Agape odbyło się posiedzenie członków Kapituły X Edycji Konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu, w składzie:

– Marzena Radecka – Przewodnicząca,

członkowie: Paulina Jesionowska, Agnieszka Pawełczak, Teresa Kulik-Zimnoch, Kazimierz Słobodzian i Adrian Skrzypczak.

Członkowie Kapituły zapoznali się z sylwetkami zgłoszonych do konkursu wolontariuszy, koordynatorów i przyjaciół wolontariatu rekomendowanych przez organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej, ośrodki kultury i szkoły w których na co dzień angażują się i pomagają wolontariusze.

Kategoria I – Wolontariat do 25 roku życia (Wolontariat Młodzieżowy) zostało zgłoszonych 21 wolontariuszy.

Nominowani do nagrody zostali:

 1. Pani Sylwia Kokot i Pani Marlena Wójcik zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie,
 2. Pani Luiza Kubik zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
  w Częstochowie,
 3. Pani Julia Celban i Pani Martyna Hys zgłoszone przez Klub Charytatywny Filos działający przy IX Liceum Ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie,
 4. Pani Ewa Mielczarek i Pani Weronika Bukowska zgłoszona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
 5. Pan Błażej Mstowski zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie,
 6. Pani Magdalena Basiak zgłoszona przez Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny „DLA RODZINY”,
 7. Pani Roksana Kostarczyk zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Św. Brata Alberta w Poraju,
 8. Pani Natalia Piekacz zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 9. Pan Mateusz Adamczuk, Pani Patrycja Król, Pan Bartosz Karczewski, Pani Aleksandra Mróz, Pan Maciej Zawolik, Pani Klaudia Kołodziejczak, Pani Weronika Patyk
  i Pani Karolina Łapińska
  zgłoszeni przez Fundację „Oczami Brata”,
 10. Pani Luiza Kubik zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży,
 11. Pani Martyna Surlejewska i Pani Natalia Kochmuńska zgłoszone przez Zespół Szkolny
  w Kruszynie,

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii I Wolontariat
do 25 roku życia (Wolontariat Młodzieżowy) zostali:

 1. Pani Roksana Kostarczyk – zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej Dorosłych Św. Brata Alberta w Poraju,

Pani Roksana od ponad dwóch lat systematycznie opiekuje się niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie mieszkankami Domu Pomocy Społecznej. Pani Roksana kilka razy w tygodniu pomaga w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i asekuruje pensjonariuszki podczas wykonywanych ćwiczeń.

 1. Pani Natalia Piekacz zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie,

Pani Natalia jest od 5 lat wolontariuszką w Świetlicy Środowiskowej „Radosny Dom”. Pomimo wielu rozlicznych obowiązków, potrafi kilka razy w tygodniu pomagać dzieciom uczestniczącym
w zajęciach świetlicowych w odrabianiu lekcji. A także organizuje dla nich wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Pani Natalia jako wolontariuszka pomagała również w zagospodarowaniu mieszkań socjalnych, w których zamieszkali wychowankowie ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Bierze także udział w organizowanych zbiórkach odzieży i żywności dla podopiecznych organizacji.

 1. Pani Aleksandra Mróz zgłoszona przez Fundację „Oczami Brata”,

Pani Aleksandra od 2 lat jest wolontariuszką w Fundacji. Pomagała przy organizacji Gry Miejskiej, Przeglądu Teatralno Muzycznego Osób Niepełnosprawnych „Maskarada” oraz Salonu Poezji Osób Niepełnosprawnych. Zbierała żywność podczas Świątecznych Zbiórek Żywności dla najbardziej potrzebujących.

Pani Aleksandra koordynuje również działalność szkolnego koła wolontariatu oraz pomaga
w szkolnej bibliotece.

 1. Pani Luiza Kubik zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
  w Częstochowie.

Pani Luiza pomaga w przygotowaniach i organizacji Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie.

W Archidiecezjalnym Biurze jest odpowiedzialna za akcję „Bilet dla brata”, która jest ogólnopolską akcją pomocy w przyjeździe na spotkanie z Papieżem ubogiej młodzieży ze Wschodu

Kategoria II – Wolontariat powyżej 25 roku życia (wolontariat osób aktywnych zawodowo i seniorów) zostało zgłoszonych 13 wolontariuszy.

Nominowani do nagrody zostali:

 1. Pani Aleksandra Dudek zgłoszona przez Fundację dla Życia i Rodziny, im. Św. Jana Pawła II,
 2. Pani Wiesława Jeziorowska zgłoszona przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki,
 3. Pani Anna Piotrowska zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 4. Pan Błażej Skurka zgłoszony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 5. Pan Dariusz Głowacki i Pan Piotr Łyziński zgłoszeni przez Stowarzyszenie Hospicjum „DAR SERCA” w Częstochowie,
 6. Pan Stefan Hadryś zgłoszony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
 7. Pan Mariusz Stępień zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych,
 8. Pani Natalia Piórkowska zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży,
 9. Pani Krystyna Nowak, Pani Elżbieta Ślęzak, Pani Halina Szczechla i Pani Monika Kutrzyk zgłoszone przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii II Wolontariat powyżej 25 roku życia(Wolontariat Osób Aktywnych Zawodowo i Seniorów) zostali:

 1. Pani Anna Piotrowska zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie,

Pani Anna opiekuje się niepełnosprawną młodzieżą uczęszczającą do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Focha. Podczas wycieczek, kolonii, terapii zajęciowej pomaga i towarzyszy swoim podopiecznym. Dba również o sprawne działanie sprzętu elektronicznego w Stowarzyszeniu oraz pomaga w zbiórkach żywności i w organizacji festynów.

 1. Pani Elżbieta Ślęzak zgłoszona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,

Pani Elżbieta jedną z najbardziej wytrwałych wolontariuszek hospicjum. Od ponad 4 lat odwiedza i pomaga Pani Józefie, dla której jest nieocenionym wsparciem. W tzw. „między czasie” przychodziła na oddział stacjonarny hospicjum i opiekowała się Panią Renatą.

Pani Elżbieta jest osobą niezwykle odpowiedzialną i obowiązkową, jest oazą spokoju, osobą która zawsze ochoczo biegnie z pomocą i niesie ze sobą swój uśmiech, a przy tym wszystkim osobą niesamowicie skromną.

 1. Pan Stefan Hadryś zgłoszony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”

Pan Stefan opiekuje się i pielęgnuje kilka razy w tygodniu osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Schronisku dla Bezdomnych Stowarzyszenia Agape. Bierze udział trzy razy w roku w zbiórkach żywności dla najuboższych. Pomaga w załadunku i rozładunku żywności i innych towarów dostarczanych dla mieszkańców domów dla bezdomnych.

Pan Stefan jest zawsze chętny do pomocy. Pomaganie innym daje mu wiele radości i osobistej satysfakcji.

Kategoria III – Koordynator wolontariatu zostały zgłoszone 3 osoby.

Nominowane do nagrody zostały:

 1. Pani Angelika Sitek zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
  w Częstochowie,
 2. Pani Aleksandra Przygódzka zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie,
 3. Pani Magdalena Ludwiczak zgłoszona przez Bank Żywności w Częstochowie.

 

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii III – Koordynator Wolontariatu zostały:

 1. Pani Aleksandra Przygódzka zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie,

Pani Aleksandra od 14 lat aktywnie działa w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jest nauczycielem
i opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu. Potrafiła zaangażować uczniów do udziału w akcji: „Wielkanoc z PCK”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wyprawka dla Żaka” i „Gorączka złota”.

Z inicjatywy Pani Aleksandry Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół we Wrzosowej pomaga
i wspiera działania organizacji charytatywnych takich jak: Fundacja Dzieci Św. Matki Teresy
z Kalkuty, Fundacja „Przyjazny Świat Dziecka”, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”.

 1. Pani Magdalena Ludwiczak zgłoszona przez Bank Żywności w Częstochowie.

Pani Magda od 5 lat koordynuje zbiórki żywności organizowane przez Bank Żywności
w Częstochowie, w tym szkoli wolontariuszy uczestniczących w zbiórkach i nawiązuje kontakty ze sklepami w których następnie są organizowane zbiórki. Podtrzymuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i szkolnymi kołami wolontariatu, które trzy razy w roku delegują swoich wolontariuszy do udziału w zbiórkach.

Do sprawnego przeprowadzenia tylko jednej zbiórki Pani Magda potrzebuje zaangażować blisko 500 wolontariuszy.

 

Kategoria IV – Wolontariat grupowy zostało zgłoszonych 6 grup wolontariuszy.

Nominowane do nagrody zostały następujące grupy wolontariuszy:

 1. Grupa wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych w Mariance Rędzińskiej zgłoszona przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
 2. Grupa Wolontariuszy zgłoszona przez Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 imienia Jana Korczaka w Częstochowie,
 3. Grupa wolontariuszy szkolnego koła wolontariatu „Pomagamy innym” zgłoszona przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie
 4. Grupa wolontariuszy Teatru Oczami Brata zgłoszona przez Fundację Oczami Brata,
 5. Grupa wolontariuszy Archidiecezjalnego Biura Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie zgłoszona przez Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

 

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii IV – Wolontariat Grupowy została:

 1. Grupa wolontariuszy szkolnego koła wolontariatu „Pomagamy innym” zgłoszona przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagajmy innym” pomagają wydawaniu posiłków oraz odrabianiu lekcji najmłodszym uczniom szkoły, angażują się organizację imprez i świątecznych spotkań dla uczniów Szkoły i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Organizują pikniki dla klas integracyjnych oraz międzyszkolne spotkania integracyjne „Mam talent”.

Wolontariusze ze szkolnego Koła Wolontariatu zbierają także fundusze, które następnie przeznaczają na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

V Kategoria – Wolontariat Międzynarodowy Kapituła przyznała 6 wyróżnień dla wolontariuszy z Hiszpanii i Turcji, którzy przez ostatnie 10 miesięcy angażowali się w wolontariat w naszym mieście.

Wyróżnienie otrzymują:

 1. Pani Ana Alvares Vigros z Hiszpanii,
 2. Pani Irene Prieto Munoz z Hiszpanii,
 3. Pani Beatriz Caballero Aquilar z Hiszpanii,
 4. Pan Semih Yasar z Turcji,
 5. Pan Berkay Sackesen z Turcji,
 6. Pani Aysenaz Unver[semi jaszar] z Turcji.

 

VI Kategoria – Przyjaciel Wolontariatu Kapituła przyznała dwa wyróżnienia za całokształt pracy i wniesiony wkład w promocję idei wolontariatu.

Tytuł Przyjaciel Wolontariatu i wyróżnienie otrzymuje:

 1. Pani dr Mariola Mirowska z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Akademii, imienia Jana Długosza w Częstochowie
 2. oraz Pani Małgorzata Mruszczyk dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Konferencja nt Usług społecznych

Zaproszenie

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape”  serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 10.00 w Częstochowie.

Program Konferencji:

10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.30  Fundusze aktualnie dostępne dla organizacji pozarządowych m.in. konkurs Programu FIO 2016 Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo – Robert Kępa

10.45 Charakterystyka usług świadczonych przez organizacje członkowskie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek – Prezes KAFOS

11.00 Rozwój usług społecznych w interesie ogólnym (użyteczności publicznej)
– Pan Cezary Miżejewski,
ekspert w zakresie polityki społecznej i rozwoju usług socjalnych

11.45 Dyskusja na temat kierunków rozwijania usług społecznych skierowanych do osób i grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

13.00 Poczęstunek

14.00 Zakończenie Konferencji

Uwaga ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają organizacje członkowskie KAFOS oraz ośrodki pomocy społecznej. Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną swpagape@o2.pl do dnia 16.12.2015 r.

Serdecznie zapraszamy

Anna Kruczek                                                                                   Kazimierz Słobodzian

Prezes KAFOS                                                                                 Wiceprezes KAFOS

Do pobrania:
Wprowadzenie w tematykę Konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo!

W związku z zaplanowaną na 3 grudnia 2015 r. Międzynarodową Konferencją Naukową pn. Współczesne wyzwania polityki społecznej i pracy socjalnej. Bezdomność. Bezdomni Polacy w krajach UEMigracje serdecznie zapraszamy do udziału.

Chcemy zwrócić uwagę, iż poza udziałem w sesji plenarnej formuła konferencji  przewiduje również udział w sesjach plakatowych – dla pracowników naukowych oraz studentów.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13

SALA SESYJNA

3 Grudnia 2015 (czwartek), godz. 9.30

Agenda

ORGANIZATORZY

 • Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im Jana Długosza w Częstochowie;
 • Urząd Miasta Częstochowa,
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape;
 • Towarzystwo Św. Barta Alberta Koło w Częstochowie;
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire;
 • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Komitet Naukowy Konferencji  

 • Dr hab. Jerzy Krzyszkowski prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – przewodniczący;
 • Koen Hermans Uniwersytet Katolicki w Leuven;
 • Andrej Rajsky – Uniwersytet Trnavski w Trnavie;
 • dr Pnina Ron – Uniwersytet w Hajfie, Izrael;
 • dr Melinda Madew- Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg, Germany;
 • dr Joanna Staręga – Piasek Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie;
 • dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – Instytut Pedagogiki AJD w Częstochowie;
 • dr Mariola Mirowska – Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego AJD w Częstochowie;
 • dr Ryszard Majer – sekretarz Konferencji;
 • dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska – sekretarz Konferencji.

Program Konferencji- 3.11.20151 Program Konferencji- 3.11.20152 Program Konferencji- 3.11.20153

 

Jubileuszowa X Gala Częstochowskiego Wolontariatu

14 grudnia  2015 roku, o godzinie 17.00 w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się Jubileuszowa X Gala Częstochowskiego Wolontariatu. Gala niezwykła, ponieważ jubileuszowa i połączona z koncertem Mietka Szcześniaka

Gali towarzyszy konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”.
Kandydatury w poniższych kategoriach można było zgłaszać do 30 listopada br.

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla Wolontariuszy Roku 2015 w kategoriach:
□ Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia
□ Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia
□ Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu
□ Kategoria IV Wolontariat Grupowy

Organizator:
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”

Plakat Gala - wersja ostateczna

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie szkolenie Kafos1

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” zaprasza do udziału w bezpłatnych dwu dniowych warsztatach „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej”, które odbędą się
w dniach 5 i 18 listopada br. w godz. 9.00 – 14.00.

W programie warsztatów poruszone będą następujące zagadnienia:

– Budowanie zespołu

– Diagnoza własnych mocnych i słabych stron niezbędnych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

– Style kierowania ludźmi. Rola lidera w organizacji

– Motywowanie pracowników
– Planowanie personelu, rekrutacja i selekcja
– Trudne sytuacje w pracy NGO – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty poprowadzi Pan Damian Dec – doświadczony trener i doradca dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w Częstochowie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie do dnia 3 listopada br.
pod nr 32 205 02 31; 501 351 032 lub a.kruczek@kafos.org.pl.

Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zgłoszone przez organizacje członkowskie KaFOS mają pierwszeństwo.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione telefoniczne w dniu 4 listopada br.

Warsztaty są zorganizowane w ramach projektu „Pod parasolem w barwach Śląska”, został dofinansowany ze środków dotacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.” i jest skierowany jest do organizacji pozarządowych zrzeszonych i współpracujących ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji członkowskich KaFOS poprzez przygotowanie nowej, „skrojonej na miarę” oferty szkoleniowo – doradczej oraz jej wdrożenie w ramach pilotażu, a także opracowanie bazy danych o organizacjach członkowskich KaFOS.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco można korzystać z indywidualnego doradztwa w sprawach dotyczących działania organizacji w różnorodnych zakresach problemowych. Doradztwo jest bezpłatne, wystarczy telefonicznie umówić się na spotkanie ze specjalistą (322050231; 501351032).

Serdecznie zapraszamy

Kazimierz Słobodzian

Wiceprezes KaFOS

Zaproszenie szkolenie Kafos

Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2015″

Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zapraszają do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2015”.

Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy, na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście. Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród mieszkańców miasta Częstochowy.

Z uwagi na fakt, iż w tym roku obchodzimy Jubileuszową X Galę Wolontariatu, konkurs będzie miał na celu pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność częstochowskich wolontariuszy, którzy między innymi na co dzień odwiedzają osoby chore, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pomagają dzieciom uczęszczającym na zajęcia do świetlic środowiskowych, pomagają w pracach biurowych, ochoczo wspierają organizację zbiórek żywności, festynów i innych akcji społecznych.

Zgłoszenia nominowanych wolontariuszy, koordynatorów szkolnych kół wolontariatu przyjmujemy od organizacji pozarządowych, parafii, instytucji publicznych oraz osób prywatnych, do dnia 30 października 2015 roku.

Plakat Gala - wersja ostateczna

Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu
w dniu 14 grudnia 2015 roku.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wraz z opisem działalności wolontaryjnej nominowanego – prosimy o przesłanie na adres:
Centrum Wolontariatu, al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa.

Osoba do kontaktu: Adrian Skrzypczak Tel. 604 298 957

Regulamin
FORMULARZ_BARWY_2015 doc
FORMULARZ_BARWY_2015 pdf
Zaproszenie BARWY 2015_doc
Zaproszenie BARWY 2015_pdf

REMONTY TRWAJĄ

 

Trwają prace remontowe kuchni i innych pomieszczeń w Domu Agape w Mariance przy wsparciu podopiecznych.

IMG_2113 IMG_2119 IMG_2122 IMG_2123 IMG_2128 IMG_2139 IMG_2148 IMG_2158 IMG_2160

AIESEC KATOWICE REKRUTUJE NA WOLONTARIAT ZAGRANICZNY!

 „Przypadkowa ulotka sprawiła, że zrobiłam w swoim życiu ogromny krok. Krok, który uczynił mnie odważniejszą i bardziej pewną siebie. Udało mi się pokonać strach przed samotną podróżą na drugi koniec świata, przed raftingiem, pomimo tego, że nie umiem pływać, przed skokami z wodospadu czy jazdą na głowie słonia.” – tak swoją przygodę z Global Citizen na Sri Lance wspomina Ania –  absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Lubisz podróżować i jesteś osobą ciekawą świata?
 • Nie boisz się wyzwań i chcesz wyciągnąć z życia jak najwięcej?
 • A może w Twoje życie wkradła się nuda i chciałbyś coś zmienić?

 Jeżeli na chociaż jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś : ‘TAK’, to znak, że wolontariat z AIESEC Katowice jest właśnie dla Ciebie!

Global Citizen to międzynarodowy program wolontariatów dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoją kulturą. Rekrutacja na wolontariat trwa cały rok. To od Ciebie zależy, gdzie pojedziesz i na czym będzie polegała Twoja praca. Mamy do zaoferowania 3 rodzaje programów: Culture, World Issue oraz Management.

Możesz wyjechać do 17 krajów na całym świecie. Praca z dziećmi na Węgrzech? Dyskutowanie o problemach na świecie w Kolumbii, a może projekty ekologiczne w Chinach? To tylko przykłady, bo możliwości wyjazdów jest o wiele więcej! Nie czekaj – aplikuj i przeżyj przygodę swojego życia!

Jak wyjechać na program Global Citizen?

 • Wystarczy mieć nie więcej niż 30 lat
 • Posiadać status studenta lub absolwenta do 2. roku po ukończeniu studiów
 • Znać język angielski na poziomie B1

 

Zarejestruj się na stronie: http://kato.aiesec.pl/gc-wolontariat i przeglądaj oferty wolontariatów za darmo!

Chcesz być na bieżąco? Śledź naszego Facebook’a: www.fb.com/AIESECKatowiceUE oraz naszą stronę internetową www.aiesec.pl/katowice

Global Citizen - plakat