Spotkanie w ramach dobrych praktyk

W dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Agape” odbyło się spotkanie w ramach dobrych praktyk, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji oraz Urzędu Miasta Częstochowy.

IMG_2031 IMG_2033 IMG_2034 IMG_2037 IMG_2041 IMG_2043 IMG_2047 IMG_2051 IMG_2053

Wizyta studyjna w Holandii

W dniach 13 – 19 marca br. członkowie oraz współpracownicy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Holandii, podczas której brali udział w spotkaniach roboczy z przedstawicielami Urzędu Polityki Społecznej w Utrechcie oraz ze streetworkerami Barki NL pracujących na ulicach Amsterdamu, Hagi, Utrechtu i Rotterdamu. Głównym celem wizyty było spotkanie robocze z Panią Magdaleną Chwarscianek dyrektor Barki NL, podczas której podsumowano dotychczasową i uzgodniono dalszą współpracę Stowarzyszenia „Agape” z innymi organizacjami, a także instytucji polityki społecznej z Barką NL.

IMG_2008 IMG_2006 IMG_2002 IMG_1987 IMG_1934 IMG_1931 IMG_1928 IMG_1925 IMG_1920 IMG_1836 IMG_1834 IMG_1822 IMG_1815 IMG_1787 DSC_3673 DSC_3671 DSC_3661 DSC_3658 DSC_3656 DSC_3643 DSC_3555

Pomoc w pozyskaniu środków z 1%

Szanowni Państwo,

    Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez organizacje pozarządowe rozpoczyna akcję Fundusz Inicjatyw i Organizacji Pozarządowych. Stowarzyszenie „Agape” to organizacja pożytku publicznego, która od 20 lat w różnej formie wspiera rozwój Trzeciego Sektora.

    Celem Akcji jest udzielenie wsparcia lokalnym społecznościom i ich organizacjom pozarządowym. Zasilają go odpisy z 1% podatku, przekazane Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”.

Continue reading

Rozstrzygnięcie konkursu BARWY CZĘSTOCHOWSKIEGO WOLONTARIATU – IX EDYCJA

12 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 67/71 odbyła się Gala Wolontariatu Częstochowskiego, której towarzyszył konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla Wolontariuszy Roku 2014 w pięciu kategoriach:

□ w Kategorii I Wolontariat do 25 roku życia laureatami zostali:

 1. Barbara Rychter
 2. Malwina Domagała
 3. Paulina Ziembacz
 4. Edyta Makles
 5. Oskar Kęsoń

□ w Kategorii II Wolontariat powyżej 25 roku życia laureatami zostali:

 1. Joanna Laskowska
 2. Maria Biernacka
 3. Maria Flak
 4. Małgorzata Grudzińska
 5. Artur Broncel

□ w Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu laureatką została:

 1. Anna Męcik

□ w Kategoria IV Wolontariat Grupowy laureatem zostało:

 1. Koło Wolontariatu przy Gimnazjum Nr 9 w Częstochowie

□ w Kategoria V Przyjaciel Wolontariatu laureatami zostali:

 1. Grzegorz Kołek
 2. Doktor Dorota Wojtachnio

Galę uświetni występ zespołu AmperA

Gala Wolontariatu Częstochowskiego 2014

Zapraszamy na Galę Wolontariatu Częstochowskiego, która odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 67/71.

Gali towarzyszy konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”.
Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla Wolontariuszy Roku 2014 w czterech kategoriach:
□ Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia
□ Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia
□ Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu
□ Kategoria IV Wolontariat Grupowy

Galę uświetni występ zespołu AmperA

Patronat nad Galą Wolontariatu objął
Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy

plakat-gala-141

Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 27.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30
• 28.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia: 1. Prawo a wolontariat (prawa i obowiązki wolontariusza w tym kwestia ubezpieczeń) 2. Indywidualny program wolontarystyczny – zarys 3. Rekrutacja wolontariuszy 4. Motywowanie

Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al. Wolności 44 w Częstochowie

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej AGAPE w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: swpagapemarianka@go2.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 26.11.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na szkolenie 27-28.11.2014

ZAPROSZENIE

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt.„Zarządzanie NGO” Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 18.11.2014 r. w godzinach 10.00-14.30
• 19.11.2014 r. w godzinach 10.00-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:
1. Prezentacja aktualnej sytuacji sektora obywatelskiego w Polsce i w regionie
2. Podstawowe akty prawne regulujące zasady działalności NGO w Polsce,
3. Omówienie podstawowej dokumentacji organizacji,
4. Obowiązki i odpowiedzialność prawna członków władz.

Continue reading

REKOLEKCJE DLA BEZDOMNYCH

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape” zorganizowało w dniach od 25 do 26 października rekolekcje dla bezdomnych. Miejscem rekolekcji był Dom Rekolekcyjny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Bystrej, nad którym opiekę sprawują Siostry Sercanki.

Rekolekcję poprowadził o. Marek Kosarzycki OFMCap, który na co dzień pomaga ulicznym bezdomny w Katowicach.

This slideshow requires JavaScript.