Gala Wolontariatu Częstochowskiego 2014

Zapraszamy na Galę Wolontariatu Częstochowskiego, która odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 67/71.

Gali towarzyszy konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu”.
Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla Wolontariuszy Roku 2014 w czterech kategoriach:
□ Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia
□ Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia
□ Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu
□ Kategoria IV Wolontariat Grupowy

Galę uświetni występ zespołu AmperA

Patronat nad Galą Wolontariatu objął
Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy

plakat-gala-141

Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 27.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30
• 28.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia: 1. Prawo a wolontariat (prawa i obowiązki wolontariusza w tym kwestia ubezpieczeń) 2. Indywidualny program wolontarystyczny – zarys 3. Rekrutacja wolontariuszy 4. Motywowanie

Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al. Wolności 44 w Częstochowie

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej AGAPE w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: swpagapemarianka@go2.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 26.11.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na szkolenie 27-28.11.2014

ZAPROSZENIE

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt.„Zarządzanie NGO” Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 18.11.2014 r. w godzinach 10.00-14.30
• 19.11.2014 r. w godzinach 10.00-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:
1. Prezentacja aktualnej sytuacji sektora obywatelskiego w Polsce i w regionie
2. Podstawowe akty prawne regulujące zasady działalności NGO w Polsce,
3. Omówienie podstawowej dokumentacji organizacji,
4. Obowiązki i odpowiedzialność prawna członków władz.

Continue reading

REKOLEKCJE DLA BEZDOMNYCH

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape” zorganizowało w dniach od 25 do 26 października rekolekcje dla bezdomnych. Miejscem rekolekcji był Dom Rekolekcyjny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Bystrej, nad którym opiekę sprawują Siostry Sercanki.

Rekolekcję poprowadził o. Marek Kosarzycki OFMCap, który na co dzień pomaga ulicznym bezdomny w Katowicach.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Trzy kroki do społeczeństwa

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” rozpoczęło realizację projektu „Trzy kroki do społeczeństwa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada zwiększenie zaangażowania osób bezdomnych w życie publiczne poprzez integrację z lokalną społecznością oraz działania wolontaryjne, które ukierunkowane są na zmianę ich wizerunku.

Uczestnikami projektu będzie 50 osób bezdomnych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego.

Czas realizacji projektu: wrzesień – listopad 2014 roku.

logotypy_fio_z_podpisem

Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2014”

Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2014”.
Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy, na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście. Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród mieszkańców miasta Częstochowy.

Tegoroczne „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu” mają na celu pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność częstochowskich wolontariuszy, którzy między innymi na co dzień odwiedzają osoby chore, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pomagają dzieciom uczęszczającym na zajęcia do świetlic środowiskowych, pomagają w pracach biurowych, ochoczo wspierają organizację zbiórek żywności, festynów i innych akcji społecznych.
Zgłoszenia nominowanych wolontariuszy, koordynatorów szkolnych kół wolontariatu przyjmujemy od organizacji pozarządowych, parafii, instytucji publicznych oraz osób prywatnych, do dnia 14 listopada 2014 roku.
Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu
w dniu 12 grudnia 2014 roku.
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wraz z opisem działalności wolontaryjnej nominowanego – prosimy o przesłanie na adres:
Centrum Wolontariatu, al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa.

Kazimierz Słobodzian
Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie

24.09.2014 r. w godzinach 10.00-15.00, na Akademii Jana Długosza przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie odbędą się Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie organizowane jest przez naszą Fundację, Urząd Miasta Częstochowy oraz Fundację Imago w ramach projektu „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

To pierwsze w Częstochowie tego typu wydarzenie, dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Targi Pracy skierowane są do Osób Niepełnosprawnych w każdym wieku, poszukujących zatrudnienia. Będzie to okazja do zapoznania się z ofertami pracy, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, czy też możliwość zapisania się na szkolenia. Wydarzenie organizowane jest w miejscu w pełni dostostowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Będzie również możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz tłumacza języka migowego.

W ramach Targów Pracy przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnego stoiska z możliwością zaprezentowania wolnych miejsc zatrudnienia. Ponadto organizowane są bezpłatne warsztaty: „Uprawnienia pracodawców związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej” oraz „Savoir-vivre wobec osoby niepełnosprawnej”. Zgłoszenia pracodawców przyjmowane będą do momentu wyczerpania miejsc. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu, w zakładce Targi Pracy. Rejestracja na warsztaty bądź na stanowisko wystawiennicze przyjmowana jest poprzez przesłanie formularza na adres mailowy: staz@dostepnidlaciebie.org lub dostarczenie bezpośrednio do Biura Projektu.

Link do strony internetowej projektu: http://dostepnidlaciebie.org/

Biuro Projektu:

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

tel. 34 325 40 41
kom. 882 054 195

staz@dostepnidlaciebie.org

10668784_771150032927822_1677305307_n

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji prasowej w związku z organizacją Dnia Otwartego dla Seniorów

Zaproszenie
do wzięcia udziału w konferencji prasowej 
w związku z organizacją Dnia Otwartego dla Seniorów 
(19 września 2014 r.)
przez 20 organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób starszych


Dla siebie i dla innych w jesieni zyciaOrganizacje zrzeszone w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS” (m.in. Agape, Adullam, Bank Żywności, Hospicjum, Amazonki, Tacy Sami) pragną serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji prasowej z okazji organizowanego dnia otwartego dla Seniorów – 19 września 2014 r.

W dwudziestu organizacjach zostaną przygotowane różnorodne formy wsparcia skierowane do seniorów: m.in. fachowe porady prawne, badania profilaktyczne, warsztaty kulinarne, szkolenia. Planowane są także spotkania z przedstawicielem straży pożarnej czy policji.

Dzień Otwarty jest zorganizowany w ramach projektu „Dla siebie i dla innych w jesieni życia” na którego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Gdzie

Resto&Cafe29

Al. NMP 29 Częstochowa

Kiedy

17 września 2014 roku

Godz. 12:00

Zapraszamy !

Poszukiwani wolontariusze

Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum poszukuje kilku energicznych osób do wolontariatu przy organizacji Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów, który odbędzie się w dniach od 4-12 września br.

Zadaniem wolontariusza będzie promocja festiwalu w Częstochowie oraz pomoc przy Festiwalu. Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 691-300-930 oraz mailowo chor@collegiumcantorum.com.
Stowarzyszenie gwarantuje certyfikaty oraz miłą atmosferę!

 

wolontariat82b7

 

Spotkanie sieciujące

W dniu dzisiejszym tj. 16 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie, na którym został przedstawiony projekt „FIO –Śląskie Lokalnie” realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o małe granty do kwoty 5000 zł. Inicjatorem spotkanie był Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”.