Spotkanie sieciujące – FIO Śląskie Lokalnie

Konkurs grantowy FIO

 

Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu, na którym zostanie przedstawiony projekt „FIO –Śląskie Lokalnie” realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o małe granty do kwoty 5000 zł. Spotkanie odbędzie się 16 lipca o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej przy ul. Śląskiej 11/13.

Wycieczka do Warszawy

W dniu 14 czerwca 2014 roku członkowie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” zorganizowali dla swoich podopiecznych wycieczkę do Warszawy. W programie było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz udział w Festiwalu Nadziei na Stadionie Pepsi Arena (Stadion Legi).

ZAPROSZENIE na szkolenie „Zbiórki publiczne wg nowej ustawy”

Logo-inkubator

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:

26.06.2014 r. w godzinach 9:30 – 14:00
27.06.2014 r. w godzinach 9:30 – 14:00

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

  • Regulacje prawne dotyczące zbiórek publicznych
  • Rodzaje zbiórek publicznych
  • Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
  • Przygotowanie zbiórki publicznej
  • Koordynowanie zbiórki publicznej
  • Współpraca z partnerami podczas zbiórek publicznych

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inkubatora Trzeciego Sektora w Częstochowie, Al. Wolności 44.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: marzena.radecka1@wp.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 23.06.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności - Europejski Fundusz Społeczny

„Zbiórki publicznej według nowej ustawy”

W dniach 26 i 27 czerwca odbyło się szkolenie nt. „Zbiórki publicznej według nowej ustawy”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Program obejmował następujące zagadnienia:

 1. Regulacje prawne dotyczące zbiórek publicznych
 2. Rodzaje zbiórek publicznych
 3. Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
 4. Przygotowanie zbiórki publicznej
 5. Koordynowanie zbiórki publicznej
 6. Współpraca z partnerami podczas zbiórek publicznych

„STREETWORKING – nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi”

Fundacja Świętego Barnaby serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „STREETWORKING – nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi”. Konferencja odbędzie się w środę, 11 czerwca 2014 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy Parafii pw. św. Zygmunta, ul. Krakowska 1 w Częstochowie. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie 784 770 774 lub pocztą elektroniczną biuro@streetworking.org

 

Program konferencji

10:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

Sesja I – Wprowadzenie w tematykę Projektu

10.05 – 10.25 Założenia projektu „Streetworking-nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi” Żaneta Pacud

Sesja II – Streetworking i Centrum Wsparcia Dziennego

10.25 – 10.50 Sposób pracy grup terenowych outreach teams w Londynie.

Dorota Harembska

10.50 – 11.15 Streetworking oczami Lidera patrolu

Bogdan Barnaś

11.15 – 11.40 Streetworking oczami Asystenta patrolu

Jan Strączyński

11.40 – 12.00 Działalność Centrum Wsparcia Dziennego

Dagmara Ściubis – Szota

12.00 – 12.25 Przerwa kawowa

Sesja III – Reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa

12.25 – 12.50 Społeczność terapeutyczna dla osób z problemem bezdomności

Piotr Wodo

12.50 – 13.10 Wsparcie duchowe w procesie wychodzenia z bezdomności

Grzegorz Płaneta

13.10 – 13.35 Codzienność w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej

Tomasz Majcher

13.35 – 14.00 Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Kazimierz Słobodzian

14.00 – 14.20 Pomoc prawna dla osób bezdomnych

Renata Migalska – Sadkowska

14.20 – 14.45 Podsumowanie rezultatów projektu

Aleksandra Kluszczyńska

14:45 – 16:00 Poczęstunek

Zaproszenie na szkolenie: „Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych”

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Fundusz Współpracy zapraszamy na seminarium pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminarium realizowane jest pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Miast Polskich a skierowane jest do pracowników administracji publicznej oraz pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Seminaria realizowane są w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, jako partner lokalny wydarzenia zajmuje się organizacją seminariów na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. w Agencji Rozwoju Regionalnego – Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Wały Dwernickiego 117, Częstochowa, początek o godz. 9.00.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej www.klauzulespoleczne.pl.

Na seminarium można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z zespołem projektowym, tel. 022/4509704, e-mail: klauzule@cofund.org.pl.

Z wyrazami szacunku,

Tadeusz Durczok

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Zaproszenie

Program szkolenia

 

Kurs języka włoskiego dla wolontariuszy

Włochy - kontur w kolorach flagiStowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza wszystkich chętnych wolontariuszy do udziału w bezpłatnym kursie języka włoskiego.

Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2014 roku.

Zapisy przyjmujemy do 31 marca pod numerem telefonu 604-298-957 lub mail: a.skrzypczak@agape-czestochowa.org

Uwaga !!!

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wolontariusz strażakiem

Podopieczni Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w dniu 17 marca 2014 roku mieli przyjemność odwiedzić Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej (CSPSP) w Częstochowie i poznać jej strukturę funkcjonowania.

CSPSP w Częstochowie jest jedną z 3 szkół w Polsce nadająca stopień aspiranta. W tym roku będzie obchodziła swoje 20 lecie powstania. Siedziba Szkoły mieści się na terenie, po byłych koszarach wojskowych. Od niedawna został oddany do użytku jeden z najnowocześniejszych budynków Straży Pożarnej. CSPSP w Częstochowie dysponuje najnowocześniejszym sprzętem ratowniczo – gaśniczym.

Z racji, iż Agape prowadzi Centrum Wolontariatu, skupiliśmy się na roli wolontariusza – strażaka
w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

Agape pośród 71 laureatów konkursu ,,Razem możemy więcej”

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” znalazło się w śród 71 laureatów, którzy otrzymali grant na zakup leków dla najbardziej potrzebujących, w ramach III edycji konkursu grantowego „Razem możemy więcej” organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie. Celem konkursu jest niwelowanie barier w dostępie do leków.

Wolontariusze z Włoch

W dniu 10 marca br. gosciliśmy w Centrum Wontariatu wolontariuszy z Włoch, którzy przyjechali do Częstochowy, aby przez 10 m-cy pomagać organiazjom pozarzadowym oraz uczyć języka włoskiego. Chętnych wolontariuszy i członków NGO do nauki już teraz zapraszamy !!!

wolontariusze-z-wloch