Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Klub Integracji Społecznej

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich, bezdomnych, uzależnionych, bezrobotnych oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

 

Do działań Klubu należy, w szczególności:

 • reintegracja zawodowa i społeczna uczestników,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego i zawodowego,
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • minimalizowanie skutków bezrobocia poprzez pomoc w podjęciu pracy zarobkowej,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
 • animowanie grup samopomocowych uczestników Klubu,
 • organizacja wycieczek krajoznawczych,
 • angażowanie uczestników w wolontariat i samopomoc,\
 • współpraca z pracodawcami w celu uzyskania przez uczestników zatrudnienia.
 • organizacja szkoleń i warsztatów.

 

Klub oferuje:

 • poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
 • nieodpłatny dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy przez uczestników,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • wyjścia do kina/teatru,
 • szkolenia językowe,
 • warsztaty kulinarne,
 • szkolenia komputerowe.

 

Osoby korzystające z działań KIS to osoby objęte wsparciem socjalnym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, w tym:

 • bezdomni uliczni,
 • korzystające z Punktu pomocy żywnościowej i rzeczowej,
 • osoby zamieszkałe w mieszkaniach treningowych,
 • mieszkańcy schronisk w Lubojence i Mariance Rędzińskiej.

Regulamin KIS Agape

  

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Scroll Up