Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Konferencja nt Usług społecznych

0 Comment


Zaproszenie

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape”  serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 10.00 w Częstochowie.

Program Konferencji:

10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.30  Fundusze aktualnie dostępne dla organizacji pozarządowych m.in. konkurs Programu FIO 2016 Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo – Robert Kępa

10.45 Charakterystyka usług świadczonych przez organizacje członkowskie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek – Prezes KAFOS

11.00 Rozwój usług społecznych w interesie ogólnym (użyteczności publicznej)
– Pan Cezary Miżejewski,
ekspert w zakresie polityki społecznej i rozwoju usług socjalnych

11.45 Dyskusja na temat kierunków rozwijania usług społecznych skierowanych do osób i grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

13.00 Poczęstunek

14.00 Zakończenie Konferencji

Uwaga ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają organizacje członkowskie KAFOS oraz ośrodki pomocy społecznej. Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną swpagape@o2.pl do dnia 16.12.2015 r.

Serdecznie zapraszamy

Anna Kruczek                                                                                   Kazimierz Słobodzian

Prezes KAFOS                                                                                 Wiceprezes KAFOS

Do pobrania:
Wprowadzenie w tematykę Konferencji

Scroll Up