Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Konferencja podsumowująca realizację projektu: Wolontariat – Nowe podejście – Lepsze rezultaty

0 Comment


W dniu 17 stycznia 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” pn. Sektor obywatelski a wykluczenie społeczne w woj. śląskim. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2.1.

W pierwszej części konferencji został zaprezentowany projekt „Wolontariat – nowe podejście-lepsze rezultaty”. P. Ewa Hantulik (KaFOS) przedstawiła osiągnięte rezultaty, zrealizowane działania oraz miała miejsce prezentacja osiągniętych efektów i korzyści ze współpracy z naszym ponadnarodowym partnerem APS Mondo Nuovo z Włoch. P. Antonio Fusco i p. Antonio Di Donato(z APS Mondo Nuovo) w swoich wystąpieniach przybliżyli uczestnikom Konferencji jak funkcjonuje wolontariat i organizacje pozarządowe we Włoszech oraz z jakimi problemami obecnie się zmagają.Chętnie odpowiadali na liczne pytania i dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi podobieństw i różnic występujących pomiędzy wolontariatem w Polsce i we Włoszech.

Natomiast w drugiej części konferencji miał miejsce panel ekspercki z udziałem: prof. Ryszarda Szarfenberga (Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego), p. Krzysztofa Balona (Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz p. Magdaleny Stormowskiej (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności - Europejski Fundusz Społeczny

Scroll Up