Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
42-202 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 41/43
(wejście od ul. Piotrkowskiej)
tel. +48 343627866 (w godz. od 8.oo do 15.oo)
tel. kom. +48 501396099
e-mail: biuro@agape-czestochowa.org
REGON: 150920477
NIP: 949-02-49-041
KRS: 0000030843

Rachunek bankowy:
MBANK 48 1140 1889 0000 5940 4300 1001

Zarząd:

Prezes Zarządu – Kazimierz Słobodzian
Wiceprezes – Paulina Jesionowska
Sekretarz – Teresa Kulik-Zimnoch
Skarbnik – Ewa Sosińska
Członek Zarządu – Agnieszka Pawełczak