Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

0 Comment


Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy szczególnie do udziału w warsztatach tematycznych (II dzień Konferencji) skupionych wokół wybranych zagadnień zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się w siedzibach organizacji członkowskich KAFOS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; a.kruczek@kafos.org.pl
  • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; azak@slaskie.pl

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, prosimy zamieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym lub też zgłosić telefonicznie do organizatora.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Skierowana jest do osób z niepełnosprawnością oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką osób z niepełnosprawnością.

Do pobrania:

Program
Formularz zgłoszeniowy

KAFOS-LOGO-ret-2

Scroll Up