Placówki

DSC_009882b7Schronisko dla Bezdomnych Agape w Mariance Rędzińskiej
42-242 Marianka Rędzińska, ul. Srebrna 25,
gm. Rędziny, pow. Częstochowski, woj. śląskie
tel/fax + 48 343201456,
tel. kom. + 48 609606566
mail: schr.marianka@agape-czestochowa.org
Aktualna ilość miejsc noclegowych – 50(planowane zwiększenie po remoncie standaryzacyjnym do 80 miejsc noclegowych, w tym 10 miejsc z usługami opiekuńczymi). Schronisko wpisane w dn. 16.08.2017 r.
do nowego rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem 41.

 

 

DSC_007382b7Schronisko dla Bezdomnych Agape Nr 1
w Lubojence

Lubojenka, ul. Prosta 99
gm. Mykanów, pow. Częstochowski, woj. Śląskie
Poczta 42-209 Częstochowa
tel. +48 343628124
tel. kom. +48501396099
mail: schr.lubojenka1@agape-czestochowa.org
Aktualna ilość miejsc noclegowych – 40(planowane zwiększenie po remoncie standaryzacyjnym do 80 miejsc noclegowych w tym 15 miejsc z usługami opiekuńczymi). Schronisko wpisane w dn. 16.08.2017 r. do nowego rejestru Wojewody Śląskiego
pod numerem 40.

 

 

Schronisko dla Bezdomnych Agape Nr 2
w Lubojence

Lubojenka, ul. Prosta 99a
gm. Mykanów, pow. Częstochowski, woj. Śląskie
Poczta 42-209 Częstochowa
tel. +48 501011536
mail: schr.lubojenka2@agape-czestochowa.org
Aktualna ilość miejsc noclegowych – 40(planowane zwiększenie po remoncie standaryzacyjnym do 80 miejsc noclegowych w tym 15 miejsc z usługami opiekuńczymi). Schronisko wpisane w dn. 16.08.2017 r. do nowego rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem 46.

Schroniska dla Bezdomnych Agape udzielają czasowego schronienia wyłącznie samotnym bezdomnym kobietom, jak i samotnym bezdomnym mężczyznom, którzy utracili dach nad głową na skutek sytuacji kryzysowych i trudności materialno-bytowych. Pomoc jest udzielana po rozeznaniu sytuacji materialno-bytowej i wystawieniu pisemnego skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. W Schroniskach mogą przebywać osoby bezdomne, które zapoznały się z regulaminem placówki, podpisały kontrakt socjalny, są zdolne do samoobsługi i których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W trakcie pobytu osobom bezdomnym oferujemy:

– całodobowe tymczasowe schronienie w pokojach dwu i wieloosobowych,

– 3 posiłki dziennie(w tym jeden ciepły),

– środki do utrzymania higieny osobistej (mydło, szampon, ręcznik, proszek do prania),

– pomoc rzeczową(bielizna, odzież, obuwie, środki czyśtości),

– udział w aktywizacyjnych kursach, warsztatach ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności oraz wzmacnianie aktywności społecznej realizowane m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia. Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności jest realizowane m.in. przez: zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, trening gospodarowania własnym budżetem, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestnictwo w zajęciach centrum oraz klubu integracji społecznej

– pracę socjalną,

– terapię uzależnień,

– porady i pomoc medyczną,

– zakup leków i środków opatrunkowych,

– wsparcie psychologiczne,

– pomoc prawną,

– usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,

– zawarcie i realizację kontraktu socjalnego,

– realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
– pomoc z podjęciu pracy zarobkowej i wynajmie lokalu mieszkalnego na miarę możliwości finansowych mieszkańca Schroniska.
– pomoc w wyrobieniu utraconych dokumentów, skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dom pomocy społecznej lub zakład opiekuńczo-lecznicy.

Dzienny koszt pobytu:
– osoby nie wymagające usług opiekuńczych — 27 zł.
– osoby wymagające usług opiekuńczych — 44 zł.

Zapraszamy ośrodki pomocy społecznej do podpisania stosownej umowy w celu podjęcia ścisłej współpracy w zakresie udzielenia wsparcia osobom bezdomnym, realizacji kontraktu socjalnego oraz podjęciu działań mających na celu wyjście z bezdomności.