Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Projekty: „Agape” dofinansowane ze środków Miasta Częstochowa

Projekty: "Agape" dofinansowane ze środków Miasta Częstochowa

Aktualnie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape" realizuje następujące projekty dofinansowane ze środków Miasta Częstochowa:

*Tytuł projektu: "Bezdomne kobiety - od schroniska do samodzielności(5 miejsc schronienia)"

Kwota dofinansowania: 158.740,00 zł.

Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.

*Tytuł projektu: "Bezdomni Mężczyźni - od schroniska do samodzielności(75 miejsc schronienia)"

Kwota dofinansowania: 2.368.200,00 zł.

Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.

*Tytuł projektu: "Bezdomni z niepełnosprawnością - opieka, pomoc, aktywizacja(40 miejsc noclegowych)"

Kwota dofinansowania: 1.863.600,00 zł.

Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.

Kolejnymi etapami wychodzenia z bezdomności jest realizacja kontraktu socjalnego oraz udział w warsztatach i szkoleniach aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.
Wzmacnianie aktywności społecznej jest realizowane m.in. poprzez:
- trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
- uczestnictwo w grupach wsparcia.

Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności jest realizowane m.in. poprzez:
- zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
- trening gospodarowania własnym budżetem,
- trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
- uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej.

Projekty są realizowane w Schroniskach Agape w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 25, gm. Rędziny (tel. 343201456) oraz w Lubojence przy ul. Prostej 99, gm. Mykanów (tel. 343622481), a także w Mieszkaniu Treningowych Schronisk w Częstochowie.

*Tytuł projektu: "Wolontariat, wchodzę, wygrywam - Centrum Wolontariatu Agape"

Kwota dofinansowania: 38.000,00 zł.

Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2017 r.

Projekt ma na celu promocję wolontariatu wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Zwiększenie wiedzy i umiejętności wolontariuszy Agape oraz osób zaangażowanych w wolontariat w innych organizacjach i instytucjach publicznych . W ramach projektu podejmowane są następujące działania organizację szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy i koordynatorów, prowadzenie punktu informacyjnego i pośrednictwa pracy wolontaryjnej oraz promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta Częstochowy. Organizację dorocznej Gali Częstochowskiego Wolontariatu, którą poprzedza ogłoszenie konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu.

Aktualnie projekt jest realizowany w Centrum Wolontariatu "Agape", które mieści się Częstochowie przy ul. Piłsudskiego 41/43, tel. 509116297.

Realizowane wspólnie Miastem Częstochowa projekty mają na celu ograniczenie i łagodzenie skutków bezdomności oraz poprawa sytuacji materialno-bytowej oraz kondycji psychofizycznej bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu miasta Częstochowy. W ramach realizowanych projektów wyłącznie samotni mężczyźni oraz kobiety w kryzysie bezdomności otrzymują wsparcie osłonowe w formie schronienia w pokojach 2, 4 i wieloosobowych, pełne wyżywienie, środki czystości, odzież i obuwie, pomoc medyczną oraz w razie potrzeby usługi opiekuńcze. Następnie na etapie aktywizacji i pracy socjalnej jest realizowany program profilaktyczny oraz w razie potrzeby jest udzielane wsparcie w podjęciu terapii uzależnień.

Scroll Up