Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Projekty EFS

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” wraz z Partnerem firmą Pro-Inwest realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strefa B

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie 80 osób w kryzysie bezdomności z terenu miasta Częstochowy i gmin powiatu częstochowskiego, kłobuckiego przebywających w schroniskach i placówkach dla bezdomnych Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”. W ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej Strefa B uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w zakresie: poprawy kondycji zdrowotnej, nabycie wiedzy i nowych kompetencji, poprawy wizerunku, aktywizacji psycho-społecznej i aktywizacji zawodowej.

W ramach realizowanego projektu zostało zawiązane partnerstwo międzysektorowe na podstawie doświadczeń merytorycznych Partnerstwa w zakresie integracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych

Dla uczestników projektu oferujemy:

– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej

– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności

– warsztaty komputerowe

– kursy zawodowe

– warsztaty rękodzielnicze

– fizjoterapię

– indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne

– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachungiem

– pośrednictwo pracy

– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną,

– usługi fryzjerskie

– stypendium szkoleniowe

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Bliższe informacje:

Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 41/43

42-202 Częstochowa

tel. 34 362 78 66

e-mail: strefab@agape-czestochowa.org

 

Zapytania ofertowe:

Materiały szkoleniowe Nr 14/SB/2020

Do pobrania:

Zapytanie materiały szkoleniowe 14 2020

 

Ubrania Nr 13/SB/2020

Do pobrania:

Rozeznanie Rynku nr 13 SB 2020 załączniki i oświadczenia ubrania agape

 

Fizjoterapia Nr 12/SB/2020

Do pobrania:

Rozeznanie Rynku fizjoterapia agape 12 SB 2020

Oferta i oswiadczenie fizjoterapeuta

 

Kursy zawodowe Nr 11/SB/2020

Poniżej jest do pobrania zapytanie ofertowe wraz z poprawionymi załącznikami w ramach powtórzonego postępowania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie szkoleń (kursów) zawodowych, wraz z ubezpieczeniem uczestników i z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji.

Termin składania ofert upływa o g. 24.00 w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:

1 załącznik_oferta

2 załącznik_wykaz_doswiadczenia

3 załącznik_oswiadczenie

4 załącznik_klauzule

5 załącznik_oswiadczenie walidacja

ZAPYTANIE OFERTOWE Kursy zawodowe 30.03.2020

……………………………………………………………………………………………………………….

09.04.2020 r.

Do pobrania – Informacja o wyborze wyk – kursy zawodowe

……………………………………………………………………………………………………………..

19.03.2020 r.

Na etapie weryfikacji dokumentów, zdiagnozowano wadliwy zapis w zapytaniu ofertowym w punkcie II, części V, który wymaga poprawy w celu właściwej oceny ofert. Postępowanie powtórzone w dniu 2 marca 2020 r. nie może być w związku z powyższym rozstrzygnięte.

02.03.2020 r.

Zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń (kursów) zawodowych, wraz z ubezpieczeniem uczestników i z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji została przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” unieważniona powodu stwierdzenia zamieszczenia wadliwego załącznika do zapytania ofertowego zamieszczonego w bazie konkurencyjności i na stronie internetowej organizacji w dniu 12 lutego 2020 r.

Poniżej jest do pobrania zapytanie ofertowe wraz z poprawionymi załącznikami w ramach powtórzonego postępowania na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie szkoleń (kursów) zawodowych, wraz z ubezpieczeniem uczestników i z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji.

Termin składania ofert upływa o g. 24.00 w dniu 10 marca 2020 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

1 załącznik_oferta

2 załącznik_wykaz_doświadczenia

3 załącznik_oświadczenie

4 załącznik_klauzule

5 załącznik_oświadczenie walidacja

 

Akcesoria kosmetyczne Nr 10/SB/2020

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe Nr 10 SB 2020 kuferki kosmetyczne i oświadczenia agape

 

Pośrednik Pracy Nr 9/SB/2020

Do pobrania:

Rozeznanie Rynku Nr 9 SB 2020 posrednik pracy agape

Oferta i oswiadczenia posrednik pracy do Rozezn Rynku 9 SB 200

 

Usługa fryzjerska Nr 8/SB/2020

Do pobrania:

8_SB zapytanie_oferta i osw usługa fryzjerska Agape

Scroll Up