Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Punkt Pomocy Socjalnej

Punkt Pomocy Socjalnej

Dla zwiększenia aktywizacji społecznej osób zagrożonych bezdomnością, w kryzysie bezdomności oraz w procesie wychodzenia z bezdomności, w 2004 r. (od 2017 r. przy ul. Piłsudskiego 41/43) powstaje Punkt Pomocy Socjalnej (PPS).

PPS oferuje zintegrowane usługi, łącząc w jednym miejscu: punkt wydawania żywności, punkt wydawania odzieży, świetlicę oraz punkt informacyjno-konsultacyjny.

Dzięki temu, osoby doświadczające bezdomności mogą liczyć zarówno na materialne, jak i niematerialne wsparcie, co z kolei stanowi motywację do zmiany sposobu życia i poprawę sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Scroll Up