Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Wizyta P. Artura Sobonia Wiceministra Inwestycji i Rozwoju w Schronisku „Agape” w Lubojence

0 Comment

 

Stowarzyszanie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Organizacja Pożytku Publicznego od 20 lat prowadzi Schronisko dla Bezdomnych w Lubojence przy ul. Prostej 99(dojazd od dzielnicy Rząsawa-Częstochowa) na terenie gminy  Mykanów w czterech budynkach parterowych o łącznej pow. 2.200 m2 w których za czasów PRL były koszary ZOMO.

Przejęta nieruchomość była całkowicie zrujnowana. Przez wiele lat niszczała i była dewastowana. W budynkach były zniszczone, zgrzybiałe ściany, powybijane szyby, cieknący dach, w niektórych pomieszczeniach rosły 2 metrowe drzewa. Osoby w kryzysie bezdomności i członkowie Stowarzyszenia „Agape” niemalże natychmiast rozpoczęli kapitalny remont tej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. Środki finansowe na zakup materiałów budowlanych członkowie Stowarzyszenie „Agape” pozyskiwali w formie darowizny od ludzi dobrej woli i z zebranych składek członkowskich, a prace remontowe wykonywali we własnym zakresie sami bezdomni i członkowie Stowarzyszenia. Ciężką pracą w ciągu 20 lat zdołali wyremontować 3 budynki w których obecnie ma dach nad głową 115 osób będących w kryzysie bezdomności z terenu Subregionu Północnego woj. śląskiego. W 2018 r. przystąpiono do remontu czwartego ostatniego już budynku w którym powstanie Ogrzewalnia i Noclegownia dla Bezdomnych. W ciągu 9 miesięcy udało się wykonać remont dachu, założyć nową instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną oraz wymienić wszystkie okna. Dalsze prace wykończeniowe zostały wstrzymane z powodu braku środków finansowych na zakup materiałów budowlanych i niepewności, czy nieruchomość będzie mogła być dalej użytkowana jako Schronisko dla Bezdomnych.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” zwróciło się o pomoc do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz do Wojewody Śląskiego jednakże złożone w tym roku wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. W związku z powyższym we wrześniu 2018 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z nadzieją, że może z tego źródła uda się uzyskać wsparcie na wykonanie pozostałych prac remontowych.

Członkowie Stowarzyszenia „Agape” od 4 lat zabiegają o uzyskanie na własność użytkowanej w/w nieruchomości, aby mieć mocny tytuł prawny do remontowanej przez nich nieruchomości, bez obawy, że z dnia na dzień będą musieli się wyprowadzić, gdy zostanie im wypowiedziana umowa użyczenia.

W lipcu 2018 r. Pan Artur Soboń Wiceminister Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przychylił się do prośby członków i wyraził zgodę na przejęcie na własność tej nieruchomości przez Stowarzyszenie „Agape”. Jest szansa, że jeszcze przed zimą zostanie podpisany Akt Notarialny na mocy którego członkowie Stowarzyszenia „Agape” i mieszkańcy Schronisk dla Bezdomnych będą mogli poczuć się w pełni gospodarzami tego miejsca i dokończyć rozpoczęte 20 lat temu remonty bez obawy, że ktoś im kiedyś w przyszłości tą nieruchomość im odbierze.


Scroll Up