Menu
+48 343627866 / +48 501396099 od 8.00 do 15.00 biuro@agape-czestochowa.org

Wolontariat

CENTRUM WOLONTARIATU

centrum wolontariatu

Ulica Piłsudskiego 41/43
Częstochowa

pn. - pt. 08:00 – 16:00

Dyżur koordynatora wolontariatu
wtorek i czwartek: 14:00 – 16:00
tel. 733 66 403

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to świadoma i dobrowolna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, czy przyjacielskie.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz, to każda osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie oraz bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Czy wolontariat to praca bez żadnych korzyści?

Wolontariusz, pomimo, iż za wykonywaną pracę nie otrzymuje wynagrodzenia, może liczyć na uzyskanie wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach, co łączy się z doświadczeniem w pracy, satysfakcją, nowymi znajomościami oraz uznaniem innych.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

- każda osoba, która ukończyła 18 lat (nie jest ubezwłasnowolniona)

- osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców, bądź opiekunów prawnych

Gdzie możesz pracować jako wolontariusz?

Wolontariat można podzielić na:

- wolontariat długoterminowy (stały) oraz krótkoterminowy, który dzieli się na wolontariat jednorazowy i okresowy.
- większość organizacji poszukuje wolontariuszy długoterminowych, ale często organizowane są akcje, w których mile widziana jest jednorazowa, bądź okresowa pomoc wolontariuszy.

Czym się zajmujemy?

- pośrednictwo wolontariatu
- konsultacje
- szkolenia
- gala wolontariatu
- współpraca Międzynarodowa (Mondo Nuovo)

Scroll Up