Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Trzy kroki do społeczeństwa

Trzy kroki do społeczeństwa

7 października 2014

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” rozpoczęło realizację projektu „Trzy kroki do społeczeństwa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada zwiększenie zaangażowania osób bezdomnych w życie publiczne poprzez integrację z lokalną społecznością oraz działania wolontaryjne, które ukierunkowane są na zmianę ich wizerunku.

Uczestnikami projektu będzie 50 osób bezdomnych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego.

Czas realizacji projektu: wrzesień – listopad 2014 roku.

logotypy_fio_z_podpisem

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477