Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Streetworking

Streetworking

Czym zajmuje się streetworker bezdomności?

Streetworking to docieranie odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników, zwanych streetworkerami, do pozainstytucjonalnych (niemieszkalnych) środowisk przebywania osób bezdomnych takich, jak pustostany, przestrzenie pod mostami, strychy, piwnice, parki, dworce, altany działkowe, wiaty śmietnikowe itp. oraz bezpośredni kontakt z osobami w kryzysie bezdomności w tych miejscach. Streetworkerzy wypracowują ze swoimi klientami plan pomocy oparty na współpracy obu stron, w ich własnym tempie i na ich własnych zasobach.

Po co to wszystko?

Głównym celem streetworkingu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i izolacji osób przebywających w środowiskach niemieszkalnych, a przez to polepszenie jakości ich życia.

Pozostałe cele, to:

  • zmniejszenie poziomu bezdomności pozaschroniskowej
  • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez częsty monitoring miejsc niemieszkalnych
  • pośredniczenie pomiędzy osobami doświadczającymi bezdomności a instytucjami pomocowymi
  • tworzenie sieci wsparcia
  • minimalizowanie strat
  • aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz bezdomnych

Jak to osiągnąć?

Janek niesie pomocCodziennie od poniedziałku do piątku zespół streetworkerów Fundacji Świętego Barnaby (lider patrolu) oraz SWP Agape (asystent i koordynator) dociera do miejsc niemieszkalnych na terenie całej Częstochowy, regularnie monitorując sytuację osób tam przebywających. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zespół układa wspólnie z osobami w kryzysie bezdomności plan pomocy, dążący do usamodzielnienia pod kątem mieszkaniowym. Dzieje się to często poprzez pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia lub pomoc w uzyskaniu innego źródła dochodu (np. zasiłek stały), a następnie wspólnym poszukiwaniu mieszkania.

Jeśli na daną chwilę nie jest to możliwe do osiągnięcia, streetworker pośredniczy w uzyskaniu schronienia poprzez skontaktowanie z Sekcją ds. Przeciwdziałania Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie towarzyszy osobom do miejsc noclegowych.

Streetworkerzy oferują pomoc w dotarciu do ośrodków terapii uzależnień, przychodni lekarskich i szpitali; towarzyszą do jadłodajni oraz punktów wydawania żywności. Zespół udziela informacji na temat możliwości pomocowych na terenie miasta oraz motywuje w kierunku zmiany aktualnej sytuacji; pośredniczy w kontakcie z siecią instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą osobom doświadczającym bezdomności w Częstochowie. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, streetworkerzy interweniują, udzielając pierwszej pomocy i/lub wzywają pogotowie ratunkowe.

Jeśli nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek działań pomocowych, pomagacze stosują redukcję szkód (minimalizowanie strat), aby choć trochę wpłynąć na poprawę jakości życia osób przebywających w miejscach niemieszkalnych. Zespół prowadzi regularną dokumentację w postaci raportów, sprawozdań oraz comiesięcznej diagnozy stanu bezdomności pozaschroniskowej; aktualizuje prowadzoną przez siebie elektroniczną mapę bezdomności oraz uczestniczy w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego na rzecz osób bezdomnych w Częstochowie.

Gdzie nas znaleźć?

Streetworkerzy dostępni są pod następującymi numerami telefonu (pon. – pt. 8:00-16:00):

Dyżur streetworkera w biurze SWP Agape: piątek 14:00-16:00.

 

zostań wolontariuszem

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477