Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA Podprogram 2021 Plus

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA Podprogram 2021 Plus

Logotypy programu FEAD

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”  na zlecenie Banku Żywności w Częstochowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus  współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  maj 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Częstochowie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] /Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” na terenie województwa : śląskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Do pobrania:

O Programie POPZPlus2021

POPŻ2021 Plus_25.05.2023_infomacja

Zasady postępowania w czasie zagr. epidemiologicznego

 

 

O

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477