Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Dofinansowania ze środków Miasta Częstochowa

Dofinansowania ze środków Miasta Częstochowa

Logo „Jasne, że Częstochowa”Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” zrealizowało następujące projekty dofinansowane ze środków Miasta Częstochowa:

 • Tytuł projektu: „Bezdomne kobiety – od schroniska do samodzielności(5 miejsc schronienia)”
  Kwota dofinansowania: 158.740,00 zł.
  Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.
 • Tytuł projektu: „Bezdomni Mężczyźni – od schroniska do samodzielności(75 miejsc schronienia)”
  Kwota dofinansowania: 2.368.200,00 zł.
  Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.
 • Tytuł projektu: „Bezdomni z niepełnosprawnością – opieka, pomoc, aktywizacja(40 miejsc noclegowych)”
  Kwota dofinansowania: 1.863.600,00 zł.
  Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.
 • Tytuł projektu: „Wolontariat, wchodzę, wygrywam – Centrum Wolontariatu Agape”
  Kwota dofinansowania: 38.000,00 zł.
  Okres realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2017 r.

Realizowane wspólnie Miastem Częstochowa projekty mają na celu ograniczenie i łagodzenie skutków bezdomności oraz poprawa sytuacji materialno-bytowej oraz kondycji psychofizycznej bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu miasta Częstochowy.

W ramach realizowanych projektów wyłącznie samotni mężczyźni oraz kobiety w kryzysie bezdomności otrzymują wsparcie osłonowe w formie schronienia w pokojach 2, 4 i wieloosobowych, pełne wyżywienie, środki czystości, odzież i obuwie, pomoc medyczną oraz w razie potrzeby usługi opiekuńcze. Następnie na etapie aktywizacji i pracy socjalnej jest realizowany program profilaktyczny oraz w razie potrzeby jest udzielane wsparcie w podjęciu terapii uzależnień.

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477