Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Wolontariat

Wolontariat

Jeśli chcesz pomagać innym, rozwijać swoje pasje zostań wolontariuszem w ramach projektu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich:

WOLONTARIAT? WCHODZĘ. WYGRYWAM!

 

Janek niesie pomocKim jest wolontariusz?

Wolontariat to świadoma i dobrowolna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, czy przyjacielskie. Wolontariusz, to każda osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie oraz bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Czy wolontariat to praca bez żadnych korzyści?

Wolontariusz, pomimo, iż za wykonywaną pracę nie otrzymuje wynagrodzenia, może liczyć na uzyskanie wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach, co łączy się z doświadczeniem w pracy, satysfakcją, nowymi znajomościami oraz uznaniem innych.

Kto może zostać wolontariuszem?

  • każda osoba, która ukończyła 18 lat (nie jest ubezwłasnowolniona)
  • osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców, bądź opiekunów prawnych

Gdzie możesz pracować jako wolontariusz?

Wolontariat można podzielić na:

  • wolontariat długoterminowy (stały) oraz krótkoterminowy, który dzieli się na wolontariat jednorazowy i okresowy
  • większość organizacji poszukuje wolontariuszy długoterminowych, ale często organizowane są akcje, w których mile widziana jest jednorazowa, bądź okresowa pomoc wolontariuszy

Co oferujemy?

  • szkolenia i konsultacje dla wolontariuszy
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania czynności wolontariusza
  • wsparcie w podjęciu wolontariatu
  • pośrednictwo wolontariatu
  • poradnictwo prawne
  • współpracę międzynarodową przy współpracy z organizacją Mondo Nuovo

Dyżur koordynatora wolontariatu:

 

zobacz czym jest streetworking

Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477