Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Mieszkania treningowe

Mieszkania treningowe

Mieszkańcy schronisk w Lubojence i Mariance Rędzińskiej, osoby bezdomne powracające z nieudanej emigracji z Holandii i innych krajów Unii Europejskiej oraz bezdomni uliczni (w ramach first house), którzy przeszli terapię uzależnień, podjęli pracę zarobkową mogą ubiegać się o zamieszkanie w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”.

Celem tymczasowego zamieszkania osoby bezdomnej (zarówno kobiet jak i mężczyzn) w zamieszkaniu treningowym jest wzmocnienie, które pomoże stawiać pierwsze kroki na drodze samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Osoby na każdym etapie odbywanego treningu mogą liczyć na realne wsparcie. W 2013 roku Stowarzyszenie utworzyło pierwsze takie mieszkanie i latach kolejnych powstały następne.

Obecnie osoby bezdomne korzystają z wsparcia w 4 mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Agape. W ramach wdrożonego Stowarzyszenie nabywa lub wynajmuje od prywatnych właścicieli mieszkania o różnej wielkości (od kawalerki po kilku pokojowe mieszkania), a następnie udostępnia je osobom bezdomnym we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.

Osoby te muszą spełniać następujące kryteria:

  • znajdują się w kryzysie bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego (wybrane sytuacje wg. typologii ETHOS w szczególności mieszkanie w placówkach dla bezdomnych, bezpośrednie zagrożenie bezdomnością z powodu eksmisji lub zadłużenia);
  • posiadają dochód, co w praktyce oznacza opanowanie choroby alkoholowej;

Kryteria te są pochodną zasady przyjętej na początku programu, wedle której mieszkania treningowe adresowane są do osób, które mają realne szanse na uzyskanie w niedalekiej przyszłości mieszkania, w tym własnym staraniem, z zasobów gminy socjalnego lub komunalnego. Część uczestników programu to osoby, którym odpowiednie komisje już przyznały prawo do lokalu, nie może być ono jednak zrealizowane z powodu szczupłości zasobu i długości kolejki.

Mieszkańcy są pod stałą opieką Stowarzyszenia i pracowników socjalnych OPS, w miarę potrzeb prawnika, psychologa/terapeuty, którzy wspierają ich w samodzielnym gospodarowaniu. Po wieloletnim pobycie w placówkach zbiorowego zakwaterowania jest to poważnym wyzwaniem: utrzymywanie czystości, samodzielne dopełnianie obowiązków związanych z pracą, dbałość o zaopatrzenie i posiłki, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, pilnowanie płatności oraz utrzymywanie trzeźwości.

Wszyscy mieszkańcy mieszkań treningowych zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obejmującego oprócz standardowych elementów związanych z samodzielnym gospodarowaniem, elementy dodatkowe min. in. utrzymanie abstynencji i nie spożywania alkoholu. Osoby te są również motywowane do uczestnictwa w grupach samopomocowych w których uzyskują wsparcie utrzymaniu trzeźwości.

W mieszkaniach treningowych zakwaterowanych jest od dwóch do trzech osób. Są one finansowane ze środków pozyskanych w formie dofinansowania oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Pliki do pobrania:

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477