Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – ŻYWNOŚCIOWY SOS BIEDRONKI DLA BEZDOMNYCH

ŻYWNOŚCIOWY SOS BIEDRONKI DLA BEZDOMNYCH

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” znalazło się w gronie 80 organizacji zakwalifikowanych do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w ten sposób udzieliła wymiernego wsparcia blisko 250 osobom będącym w kryzysie bezdomności będących pod opieką naszej organizacji.
Otrzymaliśmy od Biedronki e-Kod o łącznej wartości 72.000 zł, za który możemy zakupić żywność i środki higieny w placówkach handlowych Biedronki dla osób w kryzysie bezdomności. Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza 5 mln zł.
Pomoc, którą otrzymało Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” znacząco przyczynia się do poprawy sytuacji bytowej osób bezdomnych pozostających pod opieką Stowarzyszenia „Agape”.

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477