Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Zarządzanie wolontariatem - szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy

Zarządzanie wolontariatem - szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy

17 listopada 2014

Inkubator

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Zarządzanie wolontariatem – szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli władz i innych organów.

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni:
• 27.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30
• 28.11.2014 r. w godzinach 08.30-14.30

Program obejmował będzie następujące zagadnienia: 1. Prawo a wolontariat (prawa i obowiązki wolontariusza w tym kwestia ubezpieczeń) 2. Indywidualny program wolontarystyczny – zarys 3. Rekrutacja wolontariuszy 4. Motywowanie

Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al. Wolności 44 w Częstochowie

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej AGAPE w Częstochowie przy Al. Wolności 44. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: [email protected] lub faksem na nr 34/362 78 66. Złożenie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem na obydwa dni. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 26.11.2014 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie na szkolenie 27-28.11.2014

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477