Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Pomoc w pozyskaniu środków z 1%

Pomoc w pozyskaniu środków z 1%

8 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

    Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez organizacje pozarządowe rozpoczyna akcję Fundusz Inicjatyw i Organizacji Pozarządowych. Stowarzyszenie „Agape” to organizacja pożytku publicznego, która od 20 lat w różnej formie wspiera rozwój Trzeciego Sektora.

    Celem Akcji jest udzielenie wsparcia lokalnym społecznościom i ich organizacjom pozarządowym. Zasilają go odpisy z 1% podatku, przekazane Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”.

    Organizacje, które samodzielnie nie są w stanie ubiegać się o wsparcie w ramach 1%, mogą zgłosić się do nas. Zasada działania FIiOP jest prosta. Stowarzyszenie „Agape” udostępnia swój numer KRS, który podatnik wpisuje w odpowiednią rubrykę sporządzając roczne rozliczenie. Oprócz numeru KRS należy podać także tzw. „cel szczegółowy” odpowiedni dla danego podmiotu uzyskującego wsparcie w ramach Funduszu. Większość przekazanych w ten sposób pieniędzy(85%) trafia bezpośrednio do wskazanego podmiotu na dalszy rozwój i realizację celów organizacji. Pozostałą część zebranej kwoty (15%) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” przeznacza na własne działania związane ze wspieraniem organizacji pozarządowych w ramach działalności Inkubatora Organizacji Pozarządowych (szkolenia, doradztwo, coaching, promocja itp.).

    Podstawową ideą Funduszu jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności w kwestii 1% podatku, który corocznie przekazywany jest na OPP. Bardzo ważny jest świadomy wybór celu, na jaki te pieniądze zostaną przeznaczone. Wybierając lokalne organizacje i inicjatywy możemy w naoczny sposób zdiagnozować efektywność wydatkowania przekazanego przez nas wsparcia, a także bezpośrednio czerpać korzyści ze sfinansowanych przez nas działań.

    Wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach FIiOP zachęcamy do zapoznania się z regulaminem akcji, w którym szczegółowo są opisane zasady.

    Każda inicjatywa i organizacja otrzyma nieodpłatnie 150 szt. wizytówek(jak wyżej) z określonym przez sibie celem szczegółowym.

Zapraszamy do współpracy!

Do pobrania:
POROZUMIENIE
REGULAMIN

logo_1procent

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477