Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Wyniki konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu

Wyniki konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu

17 grudnia 2015

KONKURS

Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2015

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KAPITUŁY X EDYCJI KONKURSU BARWY CZĘSTOCHOWSKIEGO WOLONTARIATU

IMG_3784

W dniu 26 listopada 2015 r. w siedzibie Centrum Wolontariatu Agape odbyło się posiedzenie członków Kapituły X Edycji Konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu, w składzie:

– Marzena Radecka – Przewodnicząca,

członkowie: Paulina Jesionowska, Agnieszka Pawełczak, Teresa Kulik-Zimnoch, Kazimierz Słobodzian i Adrian Skrzypczak.

Członkowie Kapituły zapoznali się z sylwetkami zgłoszonych do konkursu wolontariuszy, koordynatorów i przyjaciół wolontariatu rekomendowanych przez organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej, ośrodki kultury i szkoły w których na co dzień angażują się i pomagają wolontariusze.

Kategoria I – Wolontariat do 25 roku życia (Wolontariat Młodzieżowy) zostało zgłoszonych 21 wolontariuszy.

Nominowani do nagrody zostali:

 1. Pani Sylwia Kokot i Pani Marlena Wójcik zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie,
 2. Pani Luiza Kubik zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
  w Częstochowie,
 3. Pani Julia Celban i Pani Martyna Hys zgłoszone przez Klub Charytatywny Filos działający przy IX Liceum Ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie,
 4. Pani Ewa Mielczarek i Pani Weronika Bukowska zgłoszona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
 5. Pan Błażej Mstowski zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie,
 6. Pani Magdalena Basiak zgłoszona przez Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny „DLA RODZINY”,
 7. Pani Roksana Kostarczyk zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Św. Brata Alberta w Poraju,
 8. Pani Natalia Piekacz zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 9. Pan Mateusz Adamczuk, Pani Patrycja Król, Pan Bartosz Karczewski, Pani Aleksandra Mróz, Pan Maciej Zawolik, Pani Klaudia Kołodziejczak, Pani Weronika Patyk
  i Pani Karolina Łapińska
  zgłoszeni przez Fundację „Oczami Brata”,
 10. Pani Luiza Kubik zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży,
 11. Pani Martyna Surlejewska i Pani Natalia Kochmuńska zgłoszone przez Zespół Szkolny
  w Kruszynie,

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii I Wolontariat
do 25 roku życia (Wolontariat Młodzieżowy) zostali:

 1. Pani Roksana Kostarczyk – zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej Dorosłych Św. Brata Alberta w Poraju,

Pani Roksana od ponad dwóch lat systematycznie opiekuje się niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie mieszkankami Domu Pomocy Społecznej. Pani Roksana kilka razy w tygodniu pomaga w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i asekuruje pensjonariuszki podczas wykonywanych ćwiczeń.

 1. Pani Natalia Piekacz zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie,

Pani Natalia jest od 5 lat wolontariuszką w Świetlicy Środowiskowej „Radosny Dom”. Pomimo wielu rozlicznych obowiązków, potrafi kilka razy w tygodniu pomagać dzieciom uczestniczącym
w zajęciach świetlicowych w odrabianiu lekcji. A także organizuje dla nich wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Pani Natalia jako wolontariuszka pomagała również w zagospodarowaniu mieszkań socjalnych, w których zamieszkali wychowankowie ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Bierze także udział w organizowanych zbiórkach odzieży i żywności dla podopiecznych organizacji.

 1. Pani Aleksandra Mróz zgłoszona przez Fundację „Oczami Brata”,

Pani Aleksandra od 2 lat jest wolontariuszką w Fundacji. Pomagała przy organizacji Gry Miejskiej, Przeglądu Teatralno Muzycznego Osób Niepełnosprawnych „Maskarada” oraz Salonu Poezji Osób Niepełnosprawnych. Zbierała żywność podczas Świątecznych Zbiórek Żywności dla najbardziej potrzebujących.

Pani Aleksandra koordynuje również działalność szkolnego koła wolontariatu oraz pomaga
w szkolnej bibliotece.

 1. Pani Luiza Kubik zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
  w Częstochowie.

Pani Luiza pomaga w przygotowaniach i organizacji Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie.

W Archidiecezjalnym Biurze jest odpowiedzialna za akcję „Bilet dla brata”, która jest ogólnopolską akcją pomocy w przyjeździe na spotkanie z Papieżem ubogiej młodzieży ze Wschodu

Kategoria II – Wolontariat powyżej 25 roku życia (wolontariat osób aktywnych zawodowo i seniorów) zostało zgłoszonych 13 wolontariuszy.

Nominowani do nagrody zostali:

 1. Pani Aleksandra Dudek zgłoszona przez Fundację dla Życia i Rodziny, im. Św. Jana Pawła II,
 2. Pani Wiesława Jeziorowska zgłoszona przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki,
 3. Pani Anna Piotrowska zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 4. Pan Błażej Skurka zgłoszony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 5. Pan Dariusz Głowacki i Pan Piotr Łyziński zgłoszeni przez Stowarzyszenie Hospicjum „DAR SERCA” w Częstochowie,
 6. Pan Stefan Hadryś zgłoszony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
 7. Pan Mariusz Stępień zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych,
 8. Pani Natalia Piórkowska zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży,
 9. Pani Krystyna Nowak, Pani Elżbieta Ślęzak, Pani Halina Szczechla i Pani Monika Kutrzyk zgłoszone przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii II Wolontariat powyżej 25 roku życia(Wolontariat Osób Aktywnych Zawodowo i Seniorów) zostali:

 1. Pani Anna Piotrowska zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie,

Pani Anna opiekuje się niepełnosprawną młodzieżą uczęszczającą do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Focha. Podczas wycieczek, kolonii, terapii zajęciowej pomaga i towarzyszy swoim podopiecznym. Dba również o sprawne działanie sprzętu elektronicznego w Stowarzyszeniu oraz pomaga w zbiórkach żywności i w organizacji festynów.

 1. Pani Elżbieta Ślęzak zgłoszona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,

Pani Elżbieta jedną z najbardziej wytrwałych wolontariuszek hospicjum. Od ponad 4 lat odwiedza i pomaga Pani Józefie, dla której jest nieocenionym wsparciem. W tzw. „między czasie” przychodziła na oddział stacjonarny hospicjum i opiekowała się Panią Renatą.

Pani Elżbieta jest osobą niezwykle odpowiedzialną i obowiązkową, jest oazą spokoju, osobą która zawsze ochoczo biegnie z pomocą i niesie ze sobą swój uśmiech, a przy tym wszystkim osobą niesamowicie skromną.

 1. Pan Stefan Hadryś zgłoszony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”

Pan Stefan opiekuje się i pielęgnuje kilka razy w tygodniu osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Schronisku dla Bezdomnych Stowarzyszenia Agape. Bierze udział trzy razy w roku w zbiórkach żywności dla najuboższych. Pomaga w załadunku i rozładunku żywności i innych towarów dostarczanych dla mieszkańców domów dla bezdomnych.

Pan Stefan jest zawsze chętny do pomocy. Pomaganie innym daje mu wiele radości i osobistej satysfakcji.

Kategoria III – Koordynator wolontariatu zostały zgłoszone 3 osoby.

Nominowane do nagrody zostały:

 1. Pani Angelika Sitek zgłoszona przez Archidiecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
  w Częstochowie,
 2. Pani Aleksandra Przygódzka zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie,
 3. Pani Magdalena Ludwiczak zgłoszona przez Bank Żywności w Częstochowie.

 

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii III – Koordynator Wolontariatu zostały:

 1. Pani Aleksandra Przygódzka zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie,

Pani Aleksandra od 14 lat aktywnie działa w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jest nauczycielem
i opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu. Potrafiła zaangażować uczniów do udziału w akcji: „Wielkanoc z PCK”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wyprawka dla Żaka” i „Gorączka złota”.

Z inicjatywy Pani Aleksandry Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół we Wrzosowej pomaga
i wspiera działania organizacji charytatywnych takich jak: Fundacja Dzieci Św. Matki Teresy
z Kalkuty, Fundacja „Przyjazny Świat Dziecka”, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”.

 1. Pani Magdalena Ludwiczak zgłoszona przez Bank Żywności w Częstochowie.

Pani Magda od 5 lat koordynuje zbiórki żywności organizowane przez Bank Żywności
w Częstochowie, w tym szkoli wolontariuszy uczestniczących w zbiórkach i nawiązuje kontakty ze sklepami w których następnie są organizowane zbiórki. Podtrzymuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i szkolnymi kołami wolontariatu, które trzy razy w roku delegują swoich wolontariuszy do udziału w zbiórkach.

Do sprawnego przeprowadzenia tylko jednej zbiórki Pani Magda potrzebuje zaangażować blisko 500 wolontariuszy.

 

Kategoria IV – Wolontariat grupowy zostało zgłoszonych 6 grup wolontariuszy.

Nominowane do nagrody zostały następujące grupy wolontariuszy:

 1. Grupa wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych w Mariance Rędzińskiej zgłoszona przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
 2. Grupa Wolontariuszy zgłoszona przez Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 imienia Jana Korczaka w Częstochowie,
 3. Grupa wolontariuszy szkolnego koła wolontariatu „Pomagamy innym” zgłoszona przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie
 4. Grupa wolontariuszy Teatru Oczami Brata zgłoszona przez Fundację Oczami Brata,
 5. Grupa wolontariuszy Archidiecezjalnego Biura Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie zgłoszona przez Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

 

Laureatami konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w Kategorii IV – Wolontariat Grupowy została:

 1. Grupa wolontariuszy szkolnego koła wolontariatu „Pomagamy innym” zgłoszona przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagajmy innym” pomagają wydawaniu posiłków oraz odrabianiu lekcji najmłodszym uczniom szkoły, angażują się organizację imprez i świątecznych spotkań dla uczniów Szkoły i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Organizują pikniki dla klas integracyjnych oraz międzyszkolne spotkania integracyjne „Mam talent”.

Wolontariusze ze szkolnego Koła Wolontariatu zbierają także fundusze, które następnie przeznaczają na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

V Kategoria – Wolontariat Międzynarodowy Kapituła przyznała 6 wyróżnień dla wolontariuszy z Hiszpanii i Turcji, którzy przez ostatnie 10 miesięcy angażowali się w wolontariat w naszym mieście.

Wyróżnienie otrzymują:

 1. Pani Ana Alvares Vigros z Hiszpanii,
 2. Pani Irene Prieto Munoz z Hiszpanii,
 3. Pani Beatriz Caballero Aquilar z Hiszpanii,
 4. Pan Semih Yasar z Turcji,
 5. Pan Berkay Sackesen z Turcji,
 6. Pani Aysenaz Unver[semi jaszar] z Turcji.

 

VI Kategoria – Przyjaciel Wolontariatu Kapituła przyznała dwa wyróżnienia za całokształt pracy i wniesiony wkład w promocję idei wolontariatu.

Tytuł Przyjaciel Wolontariatu i wyróżnienie otrzymuje:

 1. Pani dr Mariola Mirowska z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Akademii, imienia Jana Długosza w Częstochowie
 2. oraz Pani Małgorzata Mruszczyk dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477