Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Konferencja nt Usług społecznych

Konferencja nt Usług społecznych

8 grudnia 2015

Zaproszenie

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape”  serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 10.00 w Częstochowie.

Program Konferencji:

10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.30  Fundusze aktualnie dostępne dla organizacji pozarządowych m.in. konkurs Programu FIO 2016 Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo – Robert Kępa

10.45 Charakterystyka usług świadczonych przez organizacje członkowskie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek – Prezes KAFOS

11.00 Rozwój usług społecznych w interesie ogólnym (użyteczności publicznej)
– Pan Cezary Miżejewski,
ekspert w zakresie polityki społecznej i rozwoju usług socjalnych

11.45 Dyskusja na temat kierunków rozwijania usług społecznych skierowanych do osób i grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

13.00 Poczęstunek

14.00 Zakończenie Konferencji

Uwaga ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają organizacje członkowskie KAFOS oraz ośrodki pomocy społecznej. Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną [email protected] do dnia 16.12.2015 r.

Serdecznie zapraszamy

Anna Kruczek                                                                                   Kazimierz Słobodzian

Prezes KAFOS                                                                                 Wiceprezes KAFOS

Do pobrania:
Wprowadzenie w tematykę Konferencji

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477