Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

8 marca 2016

Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy szczególnie do udziału w warsztatach tematycznych (II dzień Konferencji) skupionych wokół wybranych zagadnień zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się w siedzibach organizacji członkowskich KAFOS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; [email protected]
  • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; [email protected]

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, prosimy zamieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym lub też zgłosić telefonicznie do organizatora.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Skierowana jest do osób z niepełnosprawnością oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką osób z niepełnosprawnością.

Do pobrania:

Program
Formularz zgłoszeniowy

KAFOS-LOGO-ret-2

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477