Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2016″

Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2016″

11 października 2016

Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zapraszają do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2016”.

Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy, na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście. Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród mieszkańców miasta Częstochowy.

Z uwagi na fakt, iż w tym roku obchodzimy już XI Galę Wolontariatu, konkurs będzie miał na celu pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność częstochowskich wolontariuszy, którzy między innymi na co dzień odwiedzają osoby chore, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pomagają dzieciom uczęszczającym na zajęcia do świetlic środowiskowych, pomagają w pracach biurowych, ochoczo wspierają organizację zbiórek żywności, festynów i innych akcji społecznych.

Zgłoszenia nominowanych wolontariuszy, koordynatorów szkolnych kół wolontariatu przyjmujemy od organizacji pozarządowych, parafii, instytucji publicznych oraz osób prywatnych, do dnia 4 listopada 2016 roku.

Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu
w
 dniu 12 grudnia 2016 roku.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wraz z opisem działalności wolontaryjnej nominowanego – prosimyo przesłanie na adres:
Centrum Wolontariatu, al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa.

Osoba do kontaktu:
Adrian Skrzypczak Tel. 604 298 957, [email protected]

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy 2016

Zaproszenie 2016

Close up of colored hand print on white background.

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477