Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2017″

Konkurs „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2017″

4 października 2017

Centrum Wolontariatu Agape działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza do udziału w konkursie „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2017”.

Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indywidualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolontariuszy, którzy, na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście i regionie. Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród młodzieży, seniorów i osób aktywnych zawodowo.

Konkurs ma na celu pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność częstochowskich wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, pensjonariuszom domów pomocy społecznej. Angażują się w działalność świetlic środowiskowych, pomagają organizacją pozarządowym, pomagają zwierzętom, uczestniczą w zbiórkach publicznych w tym pomagają w zbieraniu żywności dla najbardziej potrzebujących.

Zgłoszenia nominowanych wolontariuszy, koordynatorów szkolnych kół wolontariatu przyjmujemy od organizacji pozarządowych, domów pomocy społecznej, placówek oświatowych, organizacji kościelnych i instytucji publicznych do dnia 15 listopada 2017 roku.

Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 11 grudnia 2017 roku.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wraz z opisem działalności wolontaryjnej nominowanego – prosimy o przesłanie na adres:

Centrum Wolontariatu Agape, ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa.

Osoba do kontaktu: Adrian Skrzypczak Tel. 604 298 957

Do pobrania:

FORMULARZ

Regulamin Konkursu

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477