Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Konkurs Barwy Wolontariatu 2018

Konkurs Barwy Wolontariatu 2018

10 października 2018

Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2018 organizowany z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić wolontariuszowi referencji).

Wypełniony i wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć do siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 12.11.2018 r.

Do konkursu zgłaszani mogą być indywidualni wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu oraz grupy wolontariuszy w ramach następujących kategorii:

Kategoria I           Wolontariat do 25 roku życia

Kategoria II         Wolontariat powyżej 25 roku życia

Kategoria III        Koordynator Koła Wolontariatu

Kategoria IV        Wolontariat Grupowy

Kategoria V         Wolontariat Międzynarodowy

Do pobrania:

FORMULARZ_BARWY_2018

Regulamin Konkursu Barwy Wolontariatu 2018

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477