Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Barwy Wolontariatu 2019

Barwy Wolontariatu 2019

14 października 2019

Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2019!

Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także osoby fizyczne.

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 14.11.2019 r.

Do konkursu zgłaszani mogą wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu oraz grupy wolontariuszy w ramach następujących kategorii:

Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia

Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia

Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu

Kategoria IV Wolontariat Grupowy

Kategoria V Wolontariat Międzynarodowy

– Pobierz formularz rejestracyjny

– Pobierz regulamin konkursu

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477