Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Konkurs Barwy Wolontariatu 2021

Konkurs Barwy Wolontariatu 2021

18 października 2021

Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2021. Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, inne podmioty prawne uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także osoby fizyczne.

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 15.11.2021 r.
Do konkursu można zgłaszać wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz grupy wolontariuszy w ramach następujących kategorii:
  • Kategoria I: Wolontariat do 25 roku życia
  • Kategoria II: Wolontariat powyżej 25 roku życia
  • Kategoria III: Koordynator Koła Wolontariatu
  • Kategoria IV: Wolontariat Grupowy
  • Kategoria V: Wolontariat Międzynarodowy

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477