Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – KONKURS BARWY WOLONTARIATU 2022

KONKURS BARWY WOLONTARIATU 2022

10 października 2022

 

Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2022.
Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, placówki pomocy społecznej, kultury, oświaty
i inne podmioty uprawnione do korzystania z pracy wolontariuszy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgłoszenia mogą mogą też dokonać osoby fizyczne.
Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie
ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 14.11.2022 r.
Do konkursu zgłaszani można zgłaszać wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz grupy wolontariuszy w ramach następujących kategorii:
Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia
Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia
Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu
Kategoria IV Wolontariat Grupowy
Kategoria V Wolontariat Międzynarodowy
Do pobrania:

FORMULARZ_BARWY_2022

Regulamin Konkursu Barwy Wolontariatu 2022

 

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477