Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – Polityka prywatności

Polityka prywatności

W wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)wprowadza się w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” Politykę prywatności i cookies.

Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Użytkowników Strony www.agape-czestochowa.org

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Piłsudskiego 41/43,42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000030843 oraz pod numerem NIP: 9490249041 zwana dalej Administrator

2. Zasady przetwarzania danych:

Administrator przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych:

3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

a. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
b. Ograniczenie celu;
c. Minimalizacja danych;
d. Prawidłowość
e. Ograniczenie przechowywania;
f. Integralność i poufność.

4. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
f. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

5. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego:
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał podać swoje dane w postaci: nazwa (które według Twojego wyboru może obejmować imię i nazwisko) i adres e-mail.
Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

6. W jakim celu, i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane:

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

a.Obsługi listu/zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego;
b. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
c. Archiwizacji;
d. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na promowaniu usług Administratora, zarządzaniu usługami, planowaniu spotkań i wydarzeń oraz poprawy jakości usług.

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

a. Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
b. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c. Uzasadniony interes Administratora w prawidłowej obsłudze Twojego listu/ zapytania.

8. Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Przez jaki okres dane będą przetwarzane:

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas;
b. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

10. Jakie masz prawa:

Posiadasz prawo do:

a. Żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
b. Sprostowania danych;
c. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
e. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. Przeniesienia Twoich danych osobowych.
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Jakie będą konsekwencje niepodania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

12. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora podany w punkcie 1 Polityki z dopiskiem „Dane osobowe” lub poprzez kontakt mailowy na adres Administratora: [email protected]

13. Wykorzystywanie „cookies”:

Nasz serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
a. Nazwa strony www: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;
b. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła;
c. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie
usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
d. Wartość: to informacje w pliku cookie, które strona www używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
a. Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie
na stronie);
b. Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji
strony;
c. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, telefon). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki poniżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie https://allaboutcookies.org/manage-cookies lub https://wszystkoociasteczkach.pl.

14. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

15. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477