Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – O nas

O nas

Logo Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE

Osoby z transparentem Stowarzyszenia AGAPE

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” powstało w 1993 r. z inicjatywy osób, które chciały pośpieszyć z pomocą osobom ubogim, bezdomnym, ofiarom przemocy, uzależnionym, dzieciom i młodzieży.

Misją naszej organizacji jest budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia. Cele, jakie sobie postawiliśmy to poprawa sytuacji życiowej rodzin żyjących w ubóstwie, zmniejszenie zjawiska bezrobocia, przemocy zarówno na ulicy jak i w domu, poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną, a także aktywizowanie społeczeństwa poprzez szerzenie idei wolontariatu.

By realizować cele zapobiegania bezdomności, w ramach struktury organizacji funkcjonują: ogrzewalnia, noclegownia. Pomagamy osobom bezdomnym w podjęciu pracy zarobkowej i usamodzielnieniu się oraz Polakom wracającym z Anglii i Holandii.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Kazimierz Słobodzian
Wiceprezes – Paulina Jesionowska
Wiceprezes – Jan Strączyński
Członek Zarządu – Ewa Sosińska
Członek Zarządu – Urszula Olejnik

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
tel. kom. +48 501 396 099
e-mail: biuro[email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477