Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” – O nas

O nas

Logo Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” powstało w 1993 r. z inicjatywy osób, które postanowiły przyjść z pomocą osobom ubogim, w kryzysie bezdomności, ofiarom przemocy, uzależnionym, rodzinom, dzieciom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Misją naszej organizacji jest „budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia”.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel poprawę sytuacji materialno-bytowej osób nie potrafiących sobie poradzić własnym staraniem z własnymi problemami.

Nasze działania realizujemy poprzez prowadzenie schronisk dla bezdomnych i schronisk z usługami opiekuńczymi, centrum wolontariatu i streetworkingu, mieszkania treningowe i wspierane oraz poprzez organizację szkoleń, warsztatów i działań aktywizacyjnych zarówno zawodowych, jak i społecznych dla osób wykluczonych społecznie.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Kazimierz Słobodzian
Wiceprezes – Paulina Jesionowska
Wiceprezes – Jan Strączyński
Członek Zarządu – Ewa Sosińska
Członek Zarządu – Urszula Olejnik

Patnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 362 78 66 (od 8.oo do 15.oo)
e-mail: [email protected]
KRS: 0000030843 / NIP: 9490249041 / REGON: 150920477